Гісторыя

Характарыстыка савецкага грамадства 20-30-х гг. праз прызму медыятэкстаў. Частка 1. Работа з плакатамі

Настаўніца гісторыі і грамадазнаўства Глыбоцкай раённай гімназіі Іна Шымко прапануе тэарэтычныя і практычныя матэрыялы для выкарыстання ў якасці дадатковага матэрыялу на ўроку гісторыі пры вывучэнні тэмы «Савецкае грамадства ў 20-30 гг.» або пры правядзенні абагульняючых урокаў. Для аналізу гістарычнай эпохі выкарыстаны савецкія плакаты 20-30 гг.

Метадычная распрацоўка воркшопа “Я ад людзей не адварочваўся”.

Прапануем пазнаёміцца з новай формай навучання – воркшоп (ад англ. workshop – рабочая майстэрня). Воркшоп Галіны Давідоўскай “Я ад людзей не адварочваўся” прысвечаны жыццю і дзейнасці вядомага беларускага прамыслоўцы і палітыка, першага Прэм’ер-міністра Рады БНР Рамана Скірмунта, пабудаваны па метаду структураванай драмы” (працуем з фота, лістамі, дакументамі).

Структураваная драма як метад навучання гісторыі (выкарыстанне коміксаў, інтэрв'ю са сведкам і інш.)

Аўтар: Шумель Таццяна Іванаўна, настаўнік гісторыі і грамадазнаўства ДУА "Гарадоцкі вучэбна-педагагічны комплекс дзіцячы сад - базавая школа Маладзечанскага раёна".

Навошта нам геймбук па гісторыі старажытнага Рыма?

Як выкарыстаць на ўроку гісторыі  геймбукі - кніжкі, у якіх чытачу даецца пэўная свабода выбару развіцця сюжэту (у канцы кожнай часткі ён вырашае, што будзе далей, і знаходзіць патрэбную старонку)?  Настаўніку неабходна прапанаваць пэўныя сітуацыі  на аснове  падзей пэўнай гістарычнай эпохі і выб

Беларускі народ — суб’ект ці аб’ект гісторыі? Адказу ня знойдзем (Гісторыя Беларусі, 9 кл.)

Вінцук Вячорка: Добры падручнік найноўшай гісторыі — такі, які пасьля чарговых выбараў і палітычных зьменаў аўтары мусяць толькі дапаўняць новымі параграфамі пра новыя падзеі, а не перапісваць старыя разьдзелы.
Агляд дапаможніка С. В. Паноў, У. Н. Сідарцоў, В. М. Фамін. Гісторыя Беларусі. 1917 г. — пачатак ХХI ст. / Вучэбны дапаможнік для 9 класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання. — Мінск: Выдавецкі цэнтр БДУ, 2019.

Глабалізацыя праз прызму карыкатур

Настаўніца гісторыі і грамадазнаўства Ліцэя БДУ надзея Кушнер прапануе падборку карыкатур па тэме "Глабалізацыя", якія вучні змогуць прааналізаваць у малых групах альбо індывідуальна (на выбар настаўніка).

Глабалізацыя праз прызму карыкатур

Настаўніца гісторыі і грамадазнаўства Ліцэя БДУ надзея Кушнер прапануе падборку карыкатур па тэме "Глабалізацыя", якія вучні змогуць прааналізаваць у малых групах альбо індывідуальна (на выбар настаўніка).

Дзе знайсці матэрыялы для дыстанцыйнанага навучання па сваім прадмеце?

Для збору і абмену матэрыяламі, відэаўрокамі і іншымі напрацоўкамі для дыстанцыйнага навучання створана суполка, якая працуе як агрэгатар матэрыялаў. Матэрыялы можна адсартаваць па прадметах і класах.

Старонкі