Інтэрактыўнасці мюзікл «ЯК курачка пеўніка ратавала»(На новы лад на англійскай мове)

Аўтар: Шэпелева Таццяна Міхайлаўна,
настаўніца англійскай мовы першай катэгорыі дзяржаўнай установы адукацыі "Сярэдняя школа №1 г. Фаніпаля» Дзяржынскага раёна Мінскай вобласці
 
Інтэрактыўнасці мюзікл «ЯК курачка пеўніка ратавала»(На новы лад на англійскай мове), для малодшага і сярэдняга школьнага ўзросту
 
 
Анатацыя 
 
 
Гэта праца ўяўляе сабой распрацоўку тэатралізаванага прадстаўлення, створаную аўтарам на аснове беларускай народнай казкі «Як курачка пеўніка ратавала» на матыў папулярных беларускіх песень. Прызначана для развучвання ў тэатральным аб'яднанні па інтарэсах навучэнцамі 4-5х класаў з наступным прадстаўленнем для вучняў 3х класаў (базавы ўзровень вывучэння англійскай мовы).
Акрамя інсцэніроўкі маецца на ўвазе актыўнае ўзаемадзеянне з гледачамі ў форме моўных гульняў, выкарыстаных для замацавання матэрыялу, засвоенага навучэнцамі на працягу навучальнага года. Працу можна выкарыстоўваць у якасці мерапрыемства ў рамках тыдня замежнай мовы ў школе, а таксама адкрытага мерапрыемства для метадычнага аб'яднання настаўнікаў замежнай мовы на тэму «Нацыянальны кампанент у навучанні замежнай мове» або «Роля пазакласнай дзейнасці ў навучанні замежнай мове». Для гэтых мэтаў у распрацоўку ўключаны таксама гульні з дарослай аўдыторыі.
 

                                          Interactive musical

                                   “How the Hen saved the Cock”

The Presenter: Good morning, dear guests, good morning, dear pupils, we are very glad to meet you at our interactive show-musical “HOW THE HEN SAVED THE COCK”. I hope, you like music. Dear boys and girls, do you like fairy tales?... Do you know Belarusian fairy tales well?... Can you translate the name of our fairy tale into Belarusian?(Russian)…. Do you know this fairy tale? …Today you’ll see it in English. And one more question: do you like to play games?.... That’s great! Today you’ll have a nice chance not only to watch the performance, but also to participate in it. And dear guests, I have a surprise for you, too. I hope you also like to play games, so I have one interesting game for you. It’s called “ Guess the melody”. Are you ready? We are ready, too. So let’s start.

                                                           Act 1

                                          The Cock  and the Hen

The Cock:

 I’m a Cock,  my name is Peter,
And I live in Belarus.                                                                                                                                         
It’s my wife – her name is Rita,                                                                                                                                
I love her to tell the truth.

The Hen:

I’m a Hen, I love my husband                                                                                                                              
And we love our little chicks.                                                                                                                       
Don’t you know, that they are hungry?                                                                                                         
Go and find for them some seeds!

Take your bag , be very careful,                                                                                                            
Find some food for our kids.

The Cock:

Please, don’t worry, please, don’t worry,                                                                                                      
I will bring all that we need!                                                                                                                                  
Bye, my darling, bye, my children!                                                                                                                        
Please, be careful by yourselves! (курочка уходит)                                                                                                                      
I will bring all that we need, ‘cos                                                                                                                           
I’m a clever cockerel!

Oh, I’m lucky, I am lucky! (находит бобочек)                                                                                                                     
Look, what a pretty tasty bean!                                                                                                                              
I can eat it , I can eat it                                                                                                                                             
And then I’ll go to the field…(ест и давится…)

The Hen: (возвращается)

What’s the matter? What’s the matter?                                                                                                         
What’s the matter, Peter, dear?

The Cock: Cough-cough –cough! Cough-cough –cough!                                                                                                  
Darling, bring for me some cream…

The Hen: How can I find? How can I find?                                                                                                                    
How can I find it, Tell me, HOW???

The Cock:

 Cough-cough –cough! Cough-cough –cough!                                                                                         
Quickly, go to Mrs. Cow! ( курачка вядзе Пеўніка ў домік і вяртаецца адтуль з куранятамі)

Guess the melody, dear guests! (М. Пахоменка, “Дударыкі”)                             

The Hen:                                                      

Dear boys and girls! Help me , please!         

Look after my little chicks!

I must leave them now

And take some milk from the cow…(оставляет цыплят с детьми и убегает)

The Presenter: Let’s play with the chicks! Do you like them? Oh, they are nice!

                                                         Game 1

The Presenter: Hello, chicks! Do you want to play with us? What have you got? Oh, it’s a letter! What’s in it? Oh, it’s “The Alphabet Quiz”! Let’s help the chickens to find the letters of the English alphabet (в письме указано, как найти буквы: “Go to the door/ board/ window…) Thank you, boys and girls, you helped the chicks to find the letters. (Учащиеся, успешно справившиеся с заданием, получают смайлы-стикеры). And  Mrs Hen came to Mrs Cow. Look!  

                                                      

                                                   Act 2

                                 Meeting with the Cow

The Hen:

What a luck! I see the cow-ow-ow-ow!                                                                                                              
Dear cow, I need some butter.                                                                                                                           
Can you help me now?                                                                                                                          
The cockerel, my darling husband                                                                                                                   
Сhoked on a bean.                                                                                                                                                        
Can you help me, dear neighbor?                                                                                                                  
Please, give me some cream!

The Cow:

I can’t give you any butter,                                                                                                                                        
I can’t give you any cream –                                                                                                                            
I am hungry today,                                                                                                                                                      
First, I want to eat some hay !

The Hen:

Where can I find the hay-ay-ay-ay?                                                                                                                
I need butter today-ay-ay-ay!

The Cow:

You can go to nearest meadow-ow-ow-ow –                                                                                                     
There the mowers in the shadow-ow-ow-ow,                                                                                                    
They will mow to you some hay                                                                                                                    
For my breakfast today,                                                                                                                                   
You will give it to me,                                                                                                                                                                           
And I’ll give you some cream.              

The Hen:                           

Oh –Oh – Oh , I need to go!

Dear guests, what melody is it? (“Песняры”  - “Хлопец пашаньку пахае”)

                                                         Game 2

The Presenter: Mrs Hen must go to the Mowers across the river, so she must go over this bridge. But it’s not so simple. She must follow these steps . Let’s help the Hen! What is on the steps? Words? What do they mean? “Family”(6), “Food”(10)...Yes, these are the topics we’ve studied. And we must name the words on these topics. The number means the number of the words on the topic.(Между двумя стульчиками-«берегами» натянута веревка-«мостик», на ней прикреплены яркими прищепками «следы» с названиями тем – 10 шт. Курочка снимает один след и читает тему, а учащиеся должны назвать столько слов на эту тему, какое число написано рядом с названием темы).   

The Hen: Thank you, boys and girls!

                                                        Act 3

                                           The Mowers’ song

  The Mowers:

We are brave hardworking mowers!                                                                                                                
We are brave hardworking mowers!                                                                                                          
We are brave hardworking mowers!                                                                                                        
We mow hay for our horses!

The Hen:

Dear brave hardworking mowers!                                                                                                             
Dear brave hardworking mowers!                                                                                                         
Dear brave hardworking mowers!                                                                                                 
Can you give me some hay?

            The Mowers:

Dear Hen , we are hungry!                                                                                                        
Dear Hen , we are hungry!                                                                                                                             
Dear Hen , we are hungry!                                                                                                             
Can you bring us some potato?

 The Hen: 

Where can I find potato?                                                                                                                        
Where can I find potato?                                                                                                                        
Where can I find potato?

The Mowers:

 You should go to the Farmers!

Who will guess this melody?   (“Касіу Ясь канюшыну” Песняры)

                                                         Game 3

The Presenter: Look at our little chicks. They are sad! Why are you sad? Oh, they say, that they want to be as clever as you are. Pupils, tell the chicks, why you are so clever. You go to school. But they can’t go to school, because they haven’t got any school things. Let’s help the chicks to gather their bag to school. You are to role-play the dialogue:

  • Can you give me a pen?
  • Sure, here you are./ Sorry, I haven’t got a pen.
  • Thank you./ Don’t worry, it’s OK.

The Presenter: Thank you, boys and girls, our chicks are happy now. And Mrs Hen came to the Farmers! Look!

                                                  Act 4

                                       The Farmers’ song

The Farmers:

The farmers are hardworking people -                                                                                                                          
That is known all over the world!                                                                                                                        
We grow potato on the fields.                                                                                                                                          
Potato is our holly word.

Refrain:                                                                                                                                                 

Potato boiled, potato mashed,                                                                                                                                
Crisps and chips, potato fried,                                                                                                                                  
Potato boiled, potato mashed,                                                                                                     
Crisps and chips – and we don’t cry!

The Hen:

Dear Farmers, I need your help,                                                                                                                                    
From the Mowers I have come.                                                                                                                              
They are hungry, they want potatoes                                                                                                                                    
And will be pleased if you give some.                                                                                                   
Refrain   -----------------                                                                                                                                                      

The Farmers:

Mrs. Hen, we’re glad to help,                                                                                                                                  
But  we haven’t any wood.                                                                                                                                             
Go to the forest – wood is there,                                                                                                         
Bring us some and we will cook.

What melody is it?    (Бел. нар. песня “Бульба”)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                         Game 4

The Presenter: While Mrs Hen is going to the Farmers , we’ll play “ Bingo” with the chicks. We promised Mrs Hen to look after her children and play with them. So let’s play! (Вядоўца мюзікла  аб'ядноўвае удзельнікаў у 6 каманд, кожнай камандзе даецца картка са словамі, якую трэба запоўніць. Выбіраецца вядоўца, які з скрынкі дастае картку з малюнкам і па-англійску называе, што на ёй намалявана. Удзельнікі каманд, у якіх ёсць такое слова, павінны сказаць  “ It’s our card”

                                                       Act 5

                                         The Woodcutters’ song

The Woodcutters:

We are the woodcutters                                                                                                                                                      
And we chop the wood.                                                                                                                                                           
We are perfect masters -                                                                                                                                                     
Our work is very good!                                                                                                                                                                   
Very good, very good,                                                                                                                                                
very-very good!                                                                                                                                                                        
Very good, very good,                                                                                                                                                 
very-very good!

The Hen:

Hello, dear woodcutters,                                                                                                                                        
You’ re really very good.                                                                                                                                                                  
I came  from the Farmers                                                                                                                                              
To ask you for some wood,                                                                                                                                                       
Help me, please, help me, please,                                                                                                                             
Help me with the wood!                                                                                                                        
Give me, please, give me, please,                                                                                                                                        
Give some fire wood!

The Woodcutters:

You’re welcome, Mrs. Hen,                                                                                                                                          
Take as much as you wish!

The Hen:

Thank you for your help,                                                                                                                                              
I’ll go to cook the dish!                                                                                                                                                   
Thanks a lot, thanks a lot,                                                                                                                                                     
Thank you very much,                                                                                                                                                                         Thanks a lot, thanks a lot,                                                                                                                                                                               
Thank you very  much!

The Woodcutters:

You’re welcome, Mrs. Hen,                                                                                                                                                              
Come here any time,                                                                                                                                                                                      
We’re glad to help –                                                                                                                                               
Morning, day and night! –

Could you guess this melody?                                                                                                               
(“Саука ды Грышка” Песняры)

                                                     Game 5

The Presenter: Look! The chicks are sad again. Why are you sad, chicks? They miss their mum. But chicks, look, what a mess! It’s your game “The numbers”. And all the numbers are on the floor. Let’s gather them! And your mum will come soon then. (На падлозе раскіданыя карткі з лічэбнікамі ад 1-20 у двух асобніках. Гледачы дзеляцца на дзве каманды, якія становяцца ў дзве калоны паміж радамі. Вядучы называе лік, а першыя ўдзельнікі абедзвюх каманд павінны пакласці гэта лік у сваю скрыначку. І гэтак далей у выпадковым парадку называюцца лічэбнікі. Выйграе і атрымлівае смайлы тая каманда, якая хутчэй правільна справілася з заданнем) OK, thanks for your help. Now let’s watch the end of the fairy-tale and wait for the chick’s mum!

 

                                                    Act 6

                                      The Heh comes back

The  Hen:

I’m here, dear Peter!                                                                                                                                                         
I’ve brought you butter                                                                                                                                  
and some cream!

The Cock:

Thank you, dear, lovely Rita !                                                                                                                            
Let me drink it,                                                                                                                                                           
Then I’ll sing! (На мотив песни М. Пахоменко «Дударыкі»)

                                                   The final song

Bad luck made us all good friends,                                                                                                                                         
We helped to save the Cock,                                                                                                                                                            
He can sing along with us,                                                                                                                                                                   
But we just made our work.                                                                                                                                                     
That’s so great that                                                                                                                                                   
We were born in Belarus!                                                                                                                                                           
We love our country,                                                                                                                                                                                                                                                      
To tell you the truth!

Belarus – the land of                                                                                                                                                     
Tolerant, hardworking people,                                                                                                                                                         Belarus – the home,                                                                                                                                                                    
Where we can live,                                                                                                                                                                              
Belarus, how proud we are                                                                                                                                                             
To be your heroes! Belarus!                                                                                                                                                                    
You have so much to give!

So nice is to be good friends,                                                                                        
Share the sorrows and the joys!                                                                                                                                                           
We are together hand in hand-                                                                                           
And it’s a perfect choice!                                                                                                 
That’s so great that we                                                                                                                                                 
Were born in Belarus!                                                                                                                                                           
We love our country,                                                                                                                                                                                                                                                      
To tell you the truth!

Belarus – the land of                                                                                                                                                    
Tolerant, hardworking people,                                                                                                                                                                                   
Belarus – the home,                                                                                                                                                                                                          
Where we can live,                                                                                                                                                                                                               Belarus, how proud we are                                                                                                                                                                                     
To be your heroes! Belarus!                                                                                                                                                                                      
You have so much to give!  –    

 Could you guess this melody?   («Мы вместе» К. Ситник)

Узнагароджанне акцёраў і актыўных гледачоў. Курачка частуе акцёраў цукеркамі ў выглядзе яек, а Пеўнік - гледачоў ледзянцамі ў форме пеўнікаў.