Медыяадукацыя ў школе: змест і метады фарміравання медыяграматнасці вучняў

Медыяадукацыя ў школе: фарміраванне медыяграматнасці
вучняў: дапаможнік для настаўнікаў
/ М.І. Запрудскі, А.А.Палейка,
А.У. Радзевіч, Т.П. Мацкевіч і інш.; пад рэд. М.І. Запрудскага. – Мінск,
2016. – 336 с.
Рэцэнзенты: М.А. Краснова, кандыдыт педагагічных навук, дацэнт;
Ю.К. Тарасевіч, настаўнік вышэйшай катэгорыі.

 

У дапаможніку разглядаецца адукацыйны патэнцыял медыя для арганізацыі
сучаснага навучальнага працэсу ў школе, акрэсліваецца роля сродкаў масавай
камунікацыі, іх уплыў на людзей і грамадства, вызначаюцца кампетэнцыі, якія
складаюць аснову медыяграматнасці. Асаблівая ўвага надаецца крытычнаму
мысленню, якое выступае ў якасці фільтра пры аналізе і ацэнцы інфармацыі з
розных медыякрыніц. Таксама разглядаюцца магчымасці і прыклады з вопыту
работы настаўнікаў па медыяадукацыі вучняў у працэсе правядзення вучэбных
заняткаў і пазакласнай выхаваўчай работы.
Педагогам прапануецца не звычайны дапаможнік, а своеасаблівы навігатар. Гэта
значыць, што ён змяшчае не толькі тлумачальна-ілюстратыўныя тэксты, пытанні
і заданні, але і мае актыўныя спасылкі на адмыслова створаныя інтэрнэт-рэсурсы, якія
папаўняюцца і ўдасканальваюцца нават пасля выхаду кнігі.
 

Спампаваць PDF (11 Мб)