8 клас. Паўстанне 1794 г. Канец Рэчы Паспалітай

Ала Гулюк,

настаўніца гісторыі і грамадазнаўства

Сярэдняя школа № 207 г. Мінска

Мэты ўрока:

 1. Вучні вызначаць прычыны, мэты і ход паўстання 1794 года; будуць ведаць прычыны паражэння паўстання і гібелі Рэчы Паспалітай.
 2. Фарміраванне навыкаў працы з медыятэкстамі, развіцце крытычнага мыслення, уменне працаваць у парах, рабіць вывады, вызначаць галоўнае.
 3. Выхаванне талерантнасці, патрыятызму, працавітасці і імкнення да новых ведаў і адкрыццяў.

Мэты ўрока на мове вучняў:

 • Зможаце прааналізаваць прычыны паўстання 1794 года, мэты і вынікі.
 • Зможаце ахарактарызаваць грамадскія погляды і чалавечыя якасці Т. Касцюшкі. Выкажыце свае адносіны да А. Суворава.
 • Даведаецеся, хто такія касінеры,  сэнс “Паланецкага ўніверсала”.
 • Зможаце крытычна ставіцца  да крыніц  інфармацыі.

 

Абсталяванне ўрока:

Медыятэксты з Вікіпедыі, пытанні для аналізу тэкстаў, музычная афарбоўка,  фотаздымкі помнікаў.

Ход урока

Ключавое пытанне. Гучыць паланез “Развітанне з Радзімай” Міхаіла Клеафаса Агінскага

Настаўнік: Чаму Міхал Клеафас  Агінскі назваў свой паланез “Развітанне з Радзімай”?

Першы этап. Актуалізацыя ведаў. Адказы на пытанні:

 1. Калі адбыліся першы і другі падзелы Рэчы Паспалітай?
 2. Якія ставілася шляхта Рэчы Паспалітай да  падзелаў краіны?
 3. Што змянілася ў Рэчы Паспалітай пасля прыняцця Канстытуцыі 3 мая 1791 года?
 4. Ці здольная была Рэч Паспалітая пераадолець палітыка-эканамічны крызіс?

 

Другі этап.  

Параўнайце лозунгі “Вольнасць! Цэласнасць! Незалежнасць!” і  “Свабода! Роўнасць! Братэрства”. Адкажыце на пытанні:

 • Які лозунг і чаму выкарыстоўвалі паўстанцы 1794 года?
 • У чым блізасць лозунгаў паўстанцаў Рэчы Паспалітай і Французскай рэвалюцыі?
 • Абапіраючыся на лозунг паўстання 1794 года вызначыце прычыны паўстання і мэту.

Вызначэнне  мэты ўрока:  вучні з дапамогай настаўніка.

Настаўнік: выкарыстоўваючы мультымедыя распавядае пра Тадэвуша Касцюшку, факты з  яго жыцця.

 

Трэці этап.  Асноўны. Праца з медыятэкстамі. Праца ў парах.

Настаўнік: Ці ведаеце вы, што такое Вікіпедыя?

Гэта  шматмоўная агульнадаступная Інтэрнэт-энцыклапедыя свабоднага распаўсюджвання, якую ствараюць супольнай працай добраахвотныя аўтары і каардынуе некамерцыйная арганізацыя Фонд Вікімедыя, якая знаходзіцца ў Сан-Францыска.

Распачатая ў 2001 годзе, Вікіпедыя з'яўляецца найбуйнейшым і найпапулярнейшым даведнікам у Інтэрнэце і надзвычай хутка развіваецца. Вы можаце ёй карыстацца, аднак дадзеныя Вікіпедыі трэба таксама правяраць, бо кожны чалавек можа яе правіць і ўносіць свае змены. Не ўсе людзі, нажаль, сумленныя. І могуць дадаваць несапраўдныя дадзеныя. Вікіпедыя ствараецца на  286 мовах свету.  І на розных мовах артыкулы  пра адну і тую ж падзею могуць быць вельмі розныя. Таму, каб праверыць сапраўднасць фактаў трэба глядзець, на якія крыніцы спасылаюцца ў артыкуле, ці ёсць першакрыніцы. Звяртаю ўвагу, што беларуская Вікіпедыя ёсць на афіцыйным правапісе і на тарашкевіцы.

Праца ў парах з артыкуламі з Вікіпедыі

(артыкулы для працы пры адсутнасці інтэрнэта мэтазгодна раздрукаваць, а тэксты і выявы з артыкулаў вывесці на экран)

 1. Артыкул у Вікіпедыі “На чале паўстання” у артыкуле “Тадэвуш Касцюшка”.

https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D1%8D%D0%B2%D1%83%D1%88_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%86%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%B0    

 1. Артыкул у Вікіпедыі “Паўстанне Касцюшкі 1794 года. Штурм Прагі” у артыкуле “Аляксандр Сувораў”

https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%87_%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%9E

(У дадзеных тэкстах Прага – гэта частка Варшавы)

Знайдзіце адказы на пытанні:

 1. Якія падзеі апісваюцца ў дзвух тэкстах?
 2. З якімі асобамі вы пазнаёміліся ў першым і другім тэкстах?
 3. Якія адносіны ўзніклі ў вас да герояў гэтых тэкстаў?
 4. У чым вы заўважылі супярэчнасці?
 5. Ці можам лічбы загінулых у першым і другім тэкстах лічыць фактамі? Адказ абгрунтуйце.
 6. Якое пытанне вы хацелі б задаць настаўніку?

Дыскусія па пытаннях.

Настаўнік: Прывядзіце некалькі прыкладаў ушанавання памяці ў нашай краіне Т. Касцюшкі? А Суворава? Як вы мяркуеце, чаму так адбываецца і якія могуць быць прычыны?

(Фота помнікаў, назвы вуліц, музеі).

Падвядзенне вынікаў.
Настаўнік:

 • Як вы мяркуеце, чаму сялян-паўстанцаў называлі касінеры?
 • Чаму паўстанне не падтрымала асноўная маса насельніцтва, г.зн. сяляне? (Настаўнік растлумачвае сэнс “Паланецкага ўніверсала” пасля адказаў вучняў).
 • Чаму паўстанне пацярпела паражэнне?
 • Чаму  сяляне і мяшчане ў асноўным спакойна, нават абыякава ўспрынялі распад Рэчы Паспалітай?
 • Чаму многім удзельнікам паўстання прыйшлося “развітацца” з Радзімай?

Падрыхтаваць паведамленне (стар. 151 падручніка, пытанне 9:

 • Ці былі альтэрнатывы падзелам Рэчы Паспалітай?)

Крытэрыі да паведамлення:

Абгрунтаваць свой адказ на аснове фактаў, прывесці прыклады з гісторыі.

Рэфлексія. Настаўнік: на ўроку мы пазнаёміліся з медыятэкстамі Вікіпедыі, для вас гэтая праца зусім новая. Тэксты не з падручніка, да якіх мы прызвычаіліся. Адкажыце на пытанні:

 • Хацелі б вы выкарыстоўваць на ўроку не толькі тэксты падручніка? Чаму?
 • Ці была  праца з медыятэкстамі  карыснай?
 • Што для вас было новым?
 • Ці можам мы давяраць кожнаму тэксту з Вікіпедыі?
 • Ці хацеў бы я стаць стваральнікам Вікіпедыі? Чаму?