Гісторыя+

ТБШ 100 год

100 гадоў таму!
7 снежня 1921 года па ініцыятыве Браніслава Тарашкевіча ў Радашковічах было заснаванае Таварыства беларускай школы, якое пазней далучылася да ТБШ раней створанага Цэнтральнай Беларускай Школьнай Радай у Вільні.

З гісторыі ТБШ: Як разгаралася і патухала «Полымя» на Беласточчыне

Гурток ТБШ ў Беластоку быў створаны ў 1927 годзе. Сход адбыўся ў прыватным памяшканні Язэпа Грагарчука, дзе дэкларацыю аб прыналежнасці да ТБШ падпісалі 23 чалавекі. Запрацавалі драматычная, харавая, дэкламатарская і літаратурная секцыі.

Карта гурткоў Таварыства беларускай школы ў Гродзенскім павеце. Шукайце сваякоў і продкаў!

1927 год стаў часам найбольш інтэнсіўнага развіцця гурткоў ТБШ у ваколіцах Гродна. У Гродзенскім павеце існавала 54 гурткі арганізацыі з 1167 членамі. Пры гуртках было адкрыта 17 бібліятэк-чытальняў.

Як судзілі слонімскіх настаўнікаў за беларускія школы

«Газета Слонімская»: Газета «Жыццё беларуса» ў 1925 годзе пісала пра цярністы шлях і пакуты беларускага школьніцтва. Сёння, праз сто гадоў пасля адкрыцця першай беларускай школы, казаць, што беларус мае сваю беларускамоўную школу, не выпадае.

Тыя, хто змагаліся за родную мову

На працягу міжваеннага двадцацігоддзя ў жыццi Заходняй Беларусі вялікую ролю адыгрывала культурна-асветнiцкая, а затым i рэвалюцыйна-дэмакратычныя арганiзацыя – Таварыства беларускай школы.

Статут ТБШ

Прыняты Устаноўчай Асамблеяй Таварыства беларускай школы 22 сакавіка 1996 года.
Зарэгістравана Міністэрствам юстыцыі Рэспублікі Беларусь 30 жніўня 1996 года.
Пасведчанне аб рэгістрацыі №0760.