Метадычныя рэкамендацыі па правядзенні творчых урокаў гісторыі

Аўтар – Алена Палейка (Мінск). Метадычныя распрацоўкі планаў-канспектаў правядзення творчых урокаў па гісторыі. Акцэнт у распрацоўках зроблены на дзейнасць настаўніка і планаваныя вынікі работы. З педагагічных тэхналогій перавага аддадзена гульнемадэляванню і праектнай дзейнасці.
Планы-канспекты сістэматызаваны ў адпаведнасці з тэмамі вучэбнай праграмы: Першабытнае грамадства на тэрыторыі Беларусі; Беларускія землі ў канцы V – першай палове ХІІІ ст.; Дзяржаваўтваральныя працэсы на тэрыторыі Беларусі ў ІХ – сярэдзіне ХІІІ ст.; Хрысціянізацыя беларускіх зямель; Беларусь у другой палове ХІІІ – сярэдзіне ХІV ст.; Становішча беларускіх зямель у складзе ВКЛ у XIV – XV стст.; Беларускія землі ў сярэдзіне ХVI – ХVIII стст.; Рэфармацыйны рух у ВКЛ; Эпоха Асветніцтва і яе ўплыў на развіццё культуры Беларусі; Наш край ў сярэдзіне ХVI – ХVIII стст.