Распрацоўка ўрока па тэме «MUCH – MANY»


Урок распрацаваны настаўніцай СШ № 131 г.Мінска Байковай Г.С

 Мэта ўрока: Фарміраванне граматычных навыкаў
Задачы: – адукацыйная: увядзенне і першаснае замацаванне выпадкаў выкарыстання much, many;
                – развіваючая: развіццё ўвагі, памяці, лагічнага мыслення;
                – выхаваўчая: фарміраванне інтарэсу да вывучаемай мовы;


 Абсталяванне: падручнік «Английский язык» І.Н.Верашчагіна, В.У.Афанасьева 3 кл., дошка, камп'ютары, прэзентацыя PowerPoint па тэме ўрока, лялька лялечнага тэатра.
Ход урока:
I. Прывітанне. Арганізацыйны момант
Вызначэнне эмацыянальнага стану вучняў.
- Good morning, children! I am glad to see you. Today we have guests – two bears Tom and Don. Greet them! (Настаўнік праводзіць арганізацыйны момант пры дапамозе лялькі. Можна таксама прыцягнуць да гэтага вучня, лепей слабага). Today we shall learn with you how and when to use the words “much, many” (прэзентацыя, «слайд 1», «слайд 2»)
II. Моўная размінка
Now let’s have funny face gymnastics (прэзентацыя «слайд 3»)
III. Фарміраванне граматычных навыкаў
а) Увядзенне новага граматычнага матэрыялу Look at our guests. They will tell you about two brothers “much” and “many” (прэзентацыя, «слайд 4», «слайд 5»)
b) Першаснае замацаванне ўведзенных граматычных адзінак Help Tom and Don. The wheels don’t work. Match the wheels with the words much/many go with. (прэзентацыя «слайд 6»)
с) Увядзенне пытальных сказаў са словамі much и many. (прэзентацыя «слайд 7»)
d) Першаснае замацаванне пытальных сказаў са словамі much и many. (прэзентацыя «слайд 8»)
IV. Pэфлексія
Tom and Don have got a friend. Her name is Cinderella. Cinderella has got a very bad stepmother. Today Cinderella has got much work and many thing to do. Let’s help Cinderella about the house. (прэзентацыя «слайд 9»)
V. Заключны этап
- Children, did you like to help two bears? And they also like your help. What do you think they say? They say “Thank you very much. You were great.” (прэзентацыя, «слайд 10»)


Загрузіць прэзентацыю PowerPoint