«Будова атама»

Урок хіміі для вучняў 8 класа

Даслала Марыя Жыгала, гімназія №41 г. Мінска, на конкурс «Адукацыя для свабоды. Ноўтбук актыўнаму настаўніку».
Тып урока: вывучэнне і першаснае прымяненне ведаў і спосабаў дзейнасці.
Навучальная мэта: арганізаваць дзейнасць вучняў па вывучэнні і першасным замацаванні ведаў пра ядзерную мадэль будовы атама – нуклідамі, пазнаёміць з сучаснай фармулёўкай азначэння атама; надаць асаблівую ўвагу фізічнаму сэнсу атамнага нумара.
Развіццёвая мэта: стварыць умовы для развіцця ўмення працаваць на слых, умення даваць кароткі адказ і рэцэнзію на працу сябра, аналізаваць, абагульняць, вылучаць галоўнае.
Выхаваўчая мэта: спрыяць стварэнню атмасферы ўзаемадапамогі і зычлівага стаўлення адно да аднаго, арганізаваць сітуацыю для фармавання навыкаў аналітычнага мыслення, самастойнай працы ў групе, спрыяць павышэнню навучальнай матывацыі.