Беларуская мова

«Ад экалогіі прыроды да экалогіі душы»

Даслала Алена Казлова, Полацк. Паўтарэнне і карэкцыя ведаў па тэме. Клас: 8. Месца ўрока ў межах праграмы, тэмы: урок праводзіцца пасля вывучэння блока «Ускладненыя сказы» перад урокам сістэматызацыі матэрыялу, напісаннем узроўневай работы і кантрольнага дыктанта.

Беларуска-польска-беларускі дзіцячы слоўнік

Валерыя Ждановіч. Слоўнік для дзяцей беларуска-польскі, польска-беларускі; Slownik dla dzieci białorusko-polski, polsko-białoruski. Менск: Мэдысонт, 2006. Багата ілюстраванае выданне можа быць дапаможнікам як для вывучэння беларускай мовы польскімі дзяцьмі, так і польскай мовы – беларускімі.

Поўна хата экспанатаў

Ганна Кандрацюк. Поўна хата экспанатаў: Слоўнік старых прадметаў Белавежскай пушчы. Нараўка: Towarzystwo Ochrony Krajobrazu, 2008. Падручнік для навучання беларускай мовы ў польскіх школах. З поспехам можа быць таксама падручнікам для навучання польскай мовы ў беларускіх школах.

Як утварыліся назвы кіслот?

Уладзіслаў Лупакоў, брэсцкая СШ № 10: Кіслотамі ў хіміі называюцца рэчывы, у якіх атамы вадароду звязаны з так званымі кіслотнымі астаткамі. Атрымалі назву за кіслы смак. А як утвораны назвы некаторых кіслот?

Правапіс у, ў

Даслала Юлія Паўлава, Барысаў. Клас: 5. Мэта ўрока: узнавіць і паглыбіць веды вучняў па правапісе у, ў; паўтарыць веды пра адрозненне складовых і нескладовых гукаў; развіваць уменне правільнага пісьма, навучыць прымяняць атрыманыя веды на практыцы; выхоўваць любоў да роднай мовы, да Беларусі, да яе навакольнага асяроддзя.

Старонкі