Беларуская мова

Візуалізацыя назваў населеных пунктаў Беларусі

Рэсурс Ігара Трафімовіча паказвае, якія марфалагічныя асаблівасці ўласцівыя тапонімам розных рэгіёнаў Беларусі. Пошук паводле ўзору, візуалізацыя частотнасці.

Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам: Елка, ёлка ці ялінка?

Святы Мікалай ці хай сабе і Зюзя – нашыя, каляднікі з Казой нашыя, а вось як завем святочнае дрэва? Калі ў роце ЁЛКА… значыць, пара заканчваць святкаванні.

Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам: Ці можа беларус наліць масла на патэльню?

– Ці лілі алей у рэдзьку, ці не лілі? – Ты не цілілікай, Федзька: сам налі. Каб мы некалі вывучылі ў садочках і школах гэты вершык-запаміналку, то ніколі не блыталі б масла, якое мажам, з алеем, які ліем.

«Беларускі настаўнік» №1

Першы нумар аду­ка­цый­нага да­па­мож­ніка для на­стаў­ні­каў бе­ла­ру­скай мо­вы ў поль­скіх шко­лах, выдаванага беластоцкім «Аб'яднаннем у карысць дзяцей і моладзі, якія вывучаюць беларускую мову "АБ-БА"».

Старонкі