Беларуская літаратура

Бібліяграфія матэрыялаў, прысвечаных беларускім пісьменнікам

Беларускія пісьменнікі на старонках часопіса «Роднае слова»: бібліяграфічны паказальнік. Мінск : Бел. асац. «Конкурс», 2008. У кнізе сабрана бібліяграфія матэрыялаў, прысвечаных беларускім майстрам прыгожага пісьменства ад Альгерда Абуховіча да Леаніда Яўменава – усяго 479 персаналій.

Практыкум па беларускай літаратуры для 7 класа Вольгі Праскаловіч

Праскаловіч, В.У. Вопыты літаратурнай творчасці: (Практыкум): 7-ы кл.: дапам. для вучняў агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання. Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2010.

Развіццё даследчай кампетэнцыі як адзін з элементаў урока

Аўтар дапаможнай прэзентацыі – Н.Жаўняк, гомельская гімназія №10. Выкарыстанне прэзентаванага метаду спрыяе дасягненню такіх мэтаў, як: фарміраванне і развіццё творчых здольнасцей вучняў; развіццё ўмення ставіць праблемы і самастойна іх рашаць; фарміраванне пачуцця індывідуальнай адказнасці за прынятае рашэння; развіццё камунікатыўных уменняў і навыкаў.

Праблема маральнага выбару: Паводле твора З.Бядулі «На Каляды к сыну»

Паводле твора З.Бядулі «На Каляды к сыну». Аўтар – Інга Сакута. Клас: 7. Формы работы: індывідуальная, групавая, калектыўная, інсцэніроўка.

Батлейка: сцэнар, спеўнік

Даслала Інга Сакута.
Калісьці даўно-даўно ў горадзе Віфліеме нарадзіўся Ісус Хрыстос. Яго нараджэнне змяніла ўвесь свет. Людзі хацелі ўбачыць гэту падзею. Але вы ведаеце, што ў тыя часы яшчэ не было тэлебачання, а значыць не было магчымасці ўбачыць нараджэнне Сына Бога ў мультфільмах ці фільмах. І тады людзі прыдумалі лялечны тэатр, які назвалі ў гонар горада Віфліема ці Батлеема, дзе нарадзіўся Хрыстос, батлейкай.

«Каб не ўпадобіцца чыраю, або Як арганізаваць і правесці Беларускае пяціборства»

Дапаможнік змяшчае абгрунтаванне, пакрокавы мануал і матэрыялы ўнікальнай алімпіяды для старшакласнікаў. Аўтар – педагог-наватар Міхась Булавацкі. У дадатку прапануецца спіс літаратуры і задачы беларускіх матэматычных алімпіяд.

«Таямніца закінутай хаты»

Тэма: пазакласнае чытанне. Клас: 5–6. Аўтар: Алена Масла. Калі бываю ў камандзіроўках, настаўнікі скардзяцца, што кніг у бібліятэцы школьнай няма, а ў публічных – мала. Кніг даўно няма ні ў продажы, ні ў выдавецтве. Таму няма як чытаць. Выкладаю тэкст і вокладку кнігі: каму спатрэбіцца – калі ласка, карыстайцеся на здароўе! Алена Масла.

Старонкі