Беларуская літаратура

Міфалогія і беларуская літаратура: Нарысы і эсэ

Таццяна Шамякіна. Міфалогія і беларуская літаратура: Нарысы і эсэ. Мінск: «Мастацкая літаратура», 2008.
Кніга створана на аснове факультатыўнага школьнага курса «Міфалогія і літаратура», але з разлікам не толькі на школьнікаў, а і на больш шырокае кола чытачоў – студэнтаў, настаўнікаў, усіх, хто цікавіцца станаўленнем беларускай літаратурнай традыцыі ў яе анталагічна-міфалагічных вытоках.

Беларуская літаратура: Школьныя творы – кароткі пераказ і аналіз

Марыя Верціхоўская. Беларуская літаратура: Школьныя творы – кароткі пераказ і аналіз. Мінск: «Тетра Системс», 2007. У кнізе рэалізавана спроба папулярызаваць, зрабіць больш даступнымі для вучнёўскага ўспрымання тыя раздзелы школьнай праграмы па літаратуры, якія выклікаюць у школьнікаў асаблівыя цяжкасці. Гэта найперш датычыцца твораў старажытнай літаратуры, эпохі Адраджэння ды i многіх пазнейшых па часе напісання.

Беларуская літаратура: Білеты ў пытаннях i адказах

Верціхоўская M.I. Беларуская літаратура: Білеты ў пытаннях i адказах: 11 кл. Мн.: ТАА «Юніпрэс», 2002. Кніга ўяўляе сабой адзін з варыянтаў адказаў на пытанні білетаў выпускнога экзамену па беларускай літаратуры за курс сярэдняй школы.

Арганізацыя самастойнай пазнаваўчай дзейнасці вучняў на ўроках беларускай літаратуры

Найбольш удалыя метады і прыёмы арганізацыі самастойнай пазнаваўчай дзейнасці вучняў на ўроках беларускай літаратуры, выпрабаваныя падчас правядзення адкрытых урокаў у рамках метадычных семінараў клуба «Крыштальны журавель» віцебскай настаўніцай Галінай Сухавай.

Канструктар урока

Настаўніца беларускай мовы і літаратуры вышэйшай катэгорыі УА «Дзяржаўная гімназія №5 г.Віцебска», член клуба «Крыштальны журавель» Галіна Анатольеўна Сухава дзеліцца эфектыўнымі метады і прыёмамі з практыкі работы.

Асновы літаратурна-мастацкай творчасці

Галіна Тычко. Асновы літаратурна-мастацкай творчасці: Вучэбна-метадычны комплекс. Мінск: БДУ, 2005. На прыкладзе твораў айчыннай і замежнай літаратур у кнізе даследуюцца некаторыя складнікі працэсу літаратурна-мастацкай творчасці.

Урокі літаратуры ў старшых класах

Марыя Верціхоўская. Урокі літаратуры ў старшых класах: Вучэбна-метадычны дапаможнік. Мінск: «Адукацыя і выхаванне», 2010. Комплекс распрацовак урокаў па творах, якія былі ў школьнай праграме раней і якія з’явіліся зусім нядаўна.

Вывучэнне творчасці Францыска Скарыны ў школе

В.Верціхоўская, М.Верціхоўская. Вывучэнне творчасці Францыска Скарыны ў школе: Дапаможнік для настаўнікаў устаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі, з беларускай i рускай мовамі навучання. Мінск: «Аверсэв», 2006. У дапаможніку прапануецца методыка вывучэння дзейнасці i творчасці Францыска Скарыны на уроках беларускай мовы i літаратуры, прадугледжаных праграмай.

Урокі літаратуры: пошук і творчасць

Марыя Верціхоўская. Урокі літаратуры: пошук і творчасць: Дапаможнік для настаўнікаў. Мінск: «Литература и Искусство», 2008. Выдавецкая серыя «Настаўніку-наватару». Зборнік распрацовак урокаў розных жанраў.

Старонкі