Беларуская літаратура

Вывучэнне творчасці Францыска Скарыны ў школе

В.Верціхоўская, М.Верціхоўская. Вывучэнне творчасці Францыска Скарыны ў школе: Дапаможнік для настаўнікаў устаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі, з беларускай i рускай мовамі навучання. Мінск: «Аверсэв», 2006. У дапаможніку прапануецца методыка вывучэння дзейнасці i творчасці Францыска Скарыны на уроках беларускай мовы i літаратуры, прадугледжаных праграмай.

Урокі літаратуры: пошук і творчасць

Марыя Верціхоўская. Урокі літаратуры: пошук і творчасць: Дапаможнік для настаўнікаў. Мінск: «Литература и Искусство», 2008. Выдавецкая серыя «Настаўніку-наватару». Зборнік распрацовак урокаў розных жанраў.

Навучальныя праграмы і матэрыялы па беларускай мове і літаратуры

На сайце навукова-метадычнай установы «Нацыянальны інстытут адукацыі» Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь выкладзены новыя навучальныя праграмы і матэрыялы па беларускай мове і літаратуры: - Рыхтуемся да алiмпiяды па беларускай мове: лiнгвiстычны конкурс; - Матэрыялы навучальнага дапаможніка па беларускай літаратуры для IX класа; - Складаны сказ без складанасцi.

«У краіне паэзіі Ніны Мацяш»

Урок пазакласнага чытання для вучняў 6, 7, 8 класаў. Даслала Алена Усцілоўская, Стрыгінская САШ. Урок распрацаваны ў межах праграмы, якая не прадугледжвае асобных урокаў для знаёмства з жыццём і творчасцю Ніны Язэпаўны Мацяш. У класе з колькасцю вучняў да 10 чалавек урок разлічаны на 1 гадзіну.

«Слова пра бацьку і дачку»

Навукова-практычнае літаратурна-краязнаўчае даследванне клуба ЮНЕСКА «Прадслава» прысвечана разгляду некаторых сацыяльна-мастацкіх з’яў у творчасці беларускіх паэтаў Тодара Кляшторнага і Тадзіяны Кляшторнай. Даслала Ніна Каўпак, ДАСШ №45 г. Віцебска.

Бібліяграфія матэрыялаў, прысвечаных беларускім пісьменнікам

Беларускія пісьменнікі на старонках часопіса «Роднае слова»: бібліяграфічны паказальнік. Мінск : Бел. асац. «Конкурс», 2008. У кнізе сабрана бібліяграфія матэрыялаў, прысвечаных беларускім майстрам прыгожага пісьменства ад Альгерда Абуховіча да Леаніда Яўменава – усяго 479 персаналій.

Старонкі