Класікі і сучаснікі ў школе

Бельскі Алесь. Класікі і сучаснікі ў школе: Дапаможнік для настаўнікаў. Мінск, 2005

Дапаможнік створаны ў адпаведнасці з дзеючымі праграмамі па беларускай літаратуры. Ён прысвечаны творчасці беларускіх пісьменнікаў. Значная ўвага адведзена аглядавым тэмам па беларускай паэзіі ў курсе літарватуры, паколькі гэтага матэрыялу бракуе і настаўнікам, і студэнтам, і вучням. Прапанаваныя матэрыялы дапамогуць у шматаспектным вывучэнні творчасці таго ці іншага пісьменніка, гісторыі беларускай літаратуры і сучаснага перыяду яе развіцця. Адрасавана беларускаму настаўніцтву, вучням старэйшых класаў, студэнтам вышэйшых навучальных устаноў. Разам з тым выданне разлічана на самае шырокае кола чытачоў.

Спампаваць (pdf 3,43 Mb)

Змест

Слова да чытача

1.
Янка Купала і Паўло Тычына
Адам Міцкевіч
Эліза Ажэшка
Якуб Колас
Максім Багдановіч
Пятрусь Броўка
Аркадзь Куляшоў
Максім Танк
Пімен Панчанка
Рыгор Барадулін
Васіль Быкаў.
Іван Шамякін

2.
Беларуская паэзія 60-х — першай паловы 80-х гг.: ад “шасцідзесятнікаў” да сучаснасці
Беларуская паэзія: сучасны перыяд (1986–2000 гг.)
Тры постаці (Аляксей Пысін, Анатоль Вялюгін, Уладзімір Караткевіч)
Алег Лойка
Яўгенія Янішчыц
Сяргей Законнікаў
Мікола Мятліцкі
Леанід Дранько-Майсюк
Леанід Галубовіч
Міхась Скобла

3.
Методыка напісання сачынення
Літаратура ў школе: рэфераты і даклады, тэставыя заданні
Асноўная літаратура для самападрыхтоўкі

Паводле kamunikat.org