«Хадзіце да нас гуляці, карагод спраўляці...»

- Вол бушуе – вясну чуе!
Дзеўка плача – замуж хоча!
Не бушуй, воле – напасешся, не плач, дзеўка – наплачашся!
- Расшумеўся, разгуляўся зялёны гай!
Свяці маё сонца, свяці – пылай.
Па ўсёй старонцы зямлю сагравай!

Сцэнар фальклорна-тэатральнай кампазіцыі склала настаўніца фальклорнага тэатра Алена Сямінская.
Спампаваць увесь сцэнарый