Як вырашыць канфлікт?


Тры методыкі вырашэння канфліктаў
і што з іх вынікае
Методыка І Методыка 2 Методыка 3


Адзін з бацькоў Пераможца -- Няма пераможцаў
здабывае
перамогу дзіця і пераможаныхМэта Мэта Мэта


Бацька або маці Бацькі – дзеля міру і спакою - Бацькі стараюцца разам
паказваюць дзіцяці, саступаюць дзіцяці з дзецьмі знайсці вырашэнне,
хто ў доме якое задаволіць усіх гаспадарПазіцыя Пазіцыя Пазіцыя


· дзіцяці – падпарадкаваная, · дзіцяці – без абмежаванняў, · дзіцяці – аўтаномная,
без уласная волі «магу ўсё, што захачу» з правам на ўласную думку


· бацькоў – самаўладца, тыран, · бацькоў – бездапаможная, · бацькоў – сяброўская,
кантралёр, суддзя, часам падпарадкаваная, «задні ход», памочніцкая, пасрэдніцкая,
пракурор і нават кат поўная злосці і раздражнення з павагай да сябе і дзіцяціПачуцці Пачуцці Пачуцці


· дзіцяці – бунт, пратэст, · дзіцяці – задаволенасць, · дзіцяці – спакой, задаваль-
злосць, варожасць, бездапа- перамешаная з трывогай, ненне, давер, любоў,
можнасць, жаль, смутак трыумф з пачуццём віны, цікавасць, павага
неспакой


· бацькоў – злосць, сорам, · бацькоў – злосць, раздраж- · бацькоў – спакой, зада-
трыумф, перамяшаны з ненне, бяссілле, роспач, вальненне, любоў,
бязрадасцю, роспач, смутак, страх, трывога павага і давер
страх (а ці перамагу яшчэ?)Вынікі, наступствы Вынікі, наступствы Вынікі, наступствы


· для дзіцяці · для дзіцяці · для дзіцяці


- нежаданне змяняць у сабе - няма пачуцця бяспекі, - жаданне супрацоўніцтва
што-небудзь (а нашто, калі і бо няма выразных межаў - павага да патрэбаў і
так ніхто са мной не лічыцца - эгаізм і імпульсіўнасць пачуццяў бацькоў
і не паважае мяне, а паколькі - недахоп умення супрацоў- - павага да сябе
не магу быць самым лепшым, ніцтва і прызнавання аўта- - пачуццё бяспекі
буду лепшым з найгоршых) рытэтаў (адсюль праблемы - ініцыятыва
- нізкая самаацэнка (нічога ў школе і сярод равеснікаў) - незалежнасць
не ўдаецца, раз увесь час - выкарыстанне хітрасці і - уменне супрацоўнічаць
мяне папраўляюць і шантажу дзеля ўласнай з іншымі людзьмі
кантралююць) карысці
- залежнасць ад думкі і
ацэнкі іншых (толькі бацькі
ведаюць, дзе праўда)


- няўменне самастойна
вырашаць праблемы· для бацькоў · для бацькоў · для бацькоў
- незадаволенасць сабой - непрыязнь да дзіцяці - задавальненне сабой
як бацькамі і дзіцем - незадаволенасць сабой як бацькамі
- блізкасць з дзіцем· для сям'і · для сям'і · для сям'і


- пачуццёвая аддаленасць, - рост напружанасці, - цеплыня, любоў, узаема-
нарастанне халоднасці, адчужанасць, халоднасць, прыняцце, блізкасць, мала
варожасці, частыя канфлікты пазбяганне кантактаў канфліктаў (калі ўзнікаюць,


(дзеці не могуць выносіць (бацькі не могуць выносіць вырашаюцца адразу і лёгка)
бацькоў) дзяцей)