Асновы прадпрымальнасці і прадпрымальніцкай дзейнасці. Дапаможнік для вучняў гуманітарнага ліцэя

Асновы прадпрымальнасці і прадпрымальніцкай дзейнасціДапаможнік для вучняў гуманітарнага ліцэя.
— Мінск : Рэспубліканскае грамадскае аб’яднанне «Таварыства беларускай школы», 2020. — 80 с.
Складальнік: Лявон Баршчэўскі, кандыдат філалагічных навук
 
У эксперыментальным дапаможніку для вучняў гуманітарнага ліцэя на аснове параўнання функцыянавання асобных сегментаў эканамічнай дзейнасці ў сучаснай Беларусі і Польшчы разглядаюцца найважнейшыя паняцці рынкавай эканомікі, апісваюцца базавыя правілы ажыццяўлення прадпрымальніцкай дзейнасці ў гэтых краінах.
Прапануюцца кантрольныя пытанні і заданні, якія дазваляюць ацаніць узровень разумення старшакласнікамі агульных праблем функцыянавання рынкавай эканомікі, фінансавага і працоўнага рынкаў, а таксама існуючых магчымасцяў праяўлення прадпрымальніцкай ініцыятывы.
 
 
 
ЗМЕСТ
Уводзіны. Што такое прадпрымальнасць?............................................3
І. Рынак і асновы рынкавай эканомікі..................................................4
І.1. Рынкавыя механізмы.....................................................................4
І.2. Што такое бізнэс-цыкл?........................................................... 11
І.3. Спажывец на рынку.................................................................... 13
Пытанні і заданні да тэмы............................................................... 17
Заданні з падручніка Дж. Бэрдшоў «Эканоміка», ч. 1.............. 18
ІІ. Фінансавы рынак............................................................................... 19
ІІ.1. Грошы як аснова фінансавага рынку..................................... 19
ІІ.2. Асаблівасці фінансавага рынку............................................... 22
ІІ.3. Інструменты фінансавага рынку.......................................... 23
ІІ.4. Правілы функцыянавання фінансавай сістэмы................. 24
ІІ.5. Органы і інстытуцыі, якія забяспечваюць
функцыянаванне фінансавага рынку....................................... 25
ІІ.6. Падаткаабкладанне і віды падаткаў................................... 31
Заданні і пытанні з падручніка
Дж. Бэрдшоў «Эканоміка», ч. 1 і 2................................................. 34
ІІІ. Рынак працы...................................................................................... 36
ІІІ.1. Сутнасць і функцыі рынку працы.......................................36
ІІІ.2. Попыт і прапанова працоўнай сілы....................................36
ІІІ.3. Мадэлі рынку працы...............................................................37
ІІІ.4. Змены ў структуры працоўнай сілы...................................40
ІІІ.5. Асаблівасці рынку працы.......................................................42
ІІІ.6. Фактары, якія ўплываюць на попыт і прапанову
на рынку працы...........................................................................43
ІІІ.7. Дзяржаўныя органы па пытаннях занятасці
ў Беларусі і Польшчы..................................................................48
Заданні і пытанні да тэмы............................................................... 50
Тэсты да тэмы.................................................................................... 52
Заданні і пытанні з падручніка
Дж. Бэрдшоў «Эканоміка», ч. 2...................................................... 52
IV. Прадпрыемствы і іх функцыянаванне на рынку...................... 54
IV.1. Тыпы прадпрыемстваў (камерцыйных арганізацый).......54
IV.2. Асаблівасці і функцыі прадпрыемства................................61
IV.3. Крыніцы сродкаў фінансавання дзейнасці
прадпрыемства...........................................................................65
IV.4. Бізнэс-план прадпрыемства..................................................66
IV.5. Маркетынг...............................................................................69
IV.6. Бухгалтарскі ўлік на прадпрыемстве.................................71
Пытанні і выніковыя заданні да тэмы і ўсяго курса...................... 73
ДАДАТКОВАЯ ЛІТАРАТУРА ДА ЎСІХ ТЭМАЎ
НА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ............................................................... 76