Інфармацыйная гадзіна: Інфармацыя і прапаганда ў сацыяльнай рэкламе пра каранавірус

Вучні праглядаюць два ролікі сацыяльнай рэкламы на тэму абароны ад каранавірусу. Аналізуюць, якія пасылы, якімі сродкамі даносяцца да гледачоў. У групах спрабуюць адрозніць інфармацыйны рэкламны ролік ад прапагандысцкага і стварыць сцэнар уласнай сацыяльнай рэкламы.

Прапануйце вучням паглядзець 2 відэа сацыяльнай рэкламы з аднолькавым пасылам: засцерагчы людзей ад распаўсюду каранавірусу. Скажыце, што адзін ролік - прыклад інфармавання, а  другі - прыклад прапаганды. Але не агучвайце, якое відэа да якога тыпу адносіцца. Вучні павінны самі гэта вызначыць. 

Ролік 1 

Ролік 2. 

 

Папрасіце вучняў абмеркаваць у парах (30 секунд) і выказацца, які ролік яны лічаць інфармацыйным, а які - прапагандай і чаму. Пацвердзіце, што яны вызначыліся верна.  (Звярніце ўвагу на тое, ці захоўваюцца этычныя нормы ў роліках, ці не імкнуцца стваральнікі выклікаць занадта моцныя эмоцыі, каб знізіць крытычнасць мыслення). 
 

Аб'яднайце вучняў у групы па 4-7 чалавек.  Раздайце вучням карткі з словамі: 
Паведамляе,
Інфармуе, 
Раз'ясняе, 
Тлумачыць,
Вучыць,
Пераконвае
 

Заклікае,
Агітуе, 
Уздзейнічае на эмоцыі, 
Уплывае 
Намаўляе (дзейнічаць пэўным чынам, дае гатовыя рашэнні) 
Маніпулюе

Папрасіце іх вызначыць, якія паняцці больш адпавядаюць інфармаванню, а якія - прапагандзе.

Групы наклейваюць стыкеры са словамі на дошку. 
Калі ўзнікнуць спрэчныя моманты - настаўнік тлумачыць, што, напрыклад, інфармаванне сустракаецца і ў інфармацыйным і ў прапагандысцкім роліку, але інфармацыя падаецца па-рознаму. У інфармацыйным - праз перакананне і тлумачэнне, а ў прапагандысцкім - праз маніпуляванне (эмоцыямі, лічбамі, "экспертным" меркаваннем...).   
 

Інфармацыйны ролік - інфармуе, тлумачыць і вучыць
Прапагандысцкі - інфармуе і дае гатовае рашэнне. 

Настаўнік зачытвае азначэнне, што такое сацыяльная рэклама:
Сацыяльная рэклама  - від некамерцыйнай рэкламы, скіраванай на змену грамадскіх паводзін і прыцягнення ўвагі да праблем грамадства.

Настаўнік просіць  групы прыдумаць сцэнар сацыяльнай рэкламы. Прычым адны групы будуць рабіць сцэнар прапагандысцкага роліка, а іншыя - інфармацыйнага. (Гэта заданне можа быць дадзена ў якасці дамашняга, калі час не дазваляе зрабіць гэта ў класе). 

Крытэрыі ацэнкі працы груп:
- Ці была выбрана праблема, сапраўды важная для грамадства
- Ці патлумачаны метады, якія выбраны для пераканання важнасці гэтай праблемы

Арыгінал практыкавання на медыятулкіце.