Распрацоўка ўрока по сусветнай гісторыі, 9 клас

Распрацоўку ўрока даслала нам Несцяровіч Іна Юр'еўна, настаўнік гісторыі ДУА "Сталовіцкая СШ"

Прадмет: сусветная гісторыя, 9 клас

Тэма:Карэнны пералом у ходзе Вялікай Айчыннай і Другой сусветнай войнаў

Мэты:

1. Даказаць, што Сталінградская і Курская бітвы з'яўляюцца карэнным пераломам падчас Вялікай Айчыннай вайны і Другой сусветнай вайны; апісваць ваенныя дзеянні 1942 – 1943 гг;

2. Ахарактарызаваць рашэнне Тэгеранскай канферэнцыі;

3. Фарміраваць інфармацыйна-камунікатыўную культуру,  вырашаць праблемныя пытання, выдзяляць галоўнае, рабіць абагульненне і вывад.працягнуць развіццё картаграфічных, храналагічных уменняў;

працягнуць развіццё навыкаў характарыстыкі гістарычнай асобы, працы з гістарычнымі табліцамі, дакументамі;

4. Садзейнічаць выхоўваннюфарміраваня цікавасці да гістарычнай навуцы, выхоўваць пачуццё патрыятызму і любові да Радзімы.

Тып урока: вывучэнне новага матэрыяла, камбінаваны – лекцыя з элементамі гутаркі, тэсціраванне.

Абсталяванне ўрока:

Сусветная гісторыя Навейшага часу, 1918 —  пачатак ХХІ ст. : вучэб. дапам. для 9-га кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай навучання / У. С. Кошалеў, М. А. Краснова, Н. У. Кошалева ; пад рэд. У. С. Кошалева ; пер. на беларус. мову В. Р. Ермаковіч, А. А. Цвірко, Т. М. Шахмуць. —  Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2019. — 255 с. : іл., камп’ютар (відэа), карта (атлас) па тэме ўрока

Новыя паняцці: - карэнны пералом

Распрацоўку ўрока глядзіце ў прымацаваным файле.