Фарміраванне медыякампетэнцый вучняў у навучанні гісторыі Беларусі

Тэма занятка: Абагульненне па раздзеле «БССР ва ўмовах станаўлення савецкага грамадства. Заходняя Беларусь пад уладай Польшчы».

Аўтар: Саўчанка Вольга Святаславаўна, выкладчык гісторыі і грамадазнаўства Мінскага радыётэхнічнага каледжа

Форма занятка: практычны занятак

Медыяадукацыйная мэта: вучні будуць умець распазнаць і характэрызаваць гістарычныя факты, адлюстраваныя на плакаце, фотаздымку. 

Задачы: 

1. Паўтарыць асноўныя гістарычныя паняцці раздзела «БССР ва ўмовах станаўлення савецкага грамадстваю.Заходняя Беларусь пад уладай Польшчы»;

2. Забяспечыць фарміраванне цэласнай карціны перыяду 1921 – 1939 гг. у гісторыі Беларусі

3. Падрыхтаваць да іспыту па “Гісторыі Беларусі”

4. Развіваць культуру вуснага маўлення, творчы патэнцыял вучняў

5. Спрыяць усведамленню плакатаў і фотаздымкаў як медыятэкстаў

6. Забяспечыць фарміраванне медыякампетэнцыі вучняў праз работу з пытаннямі да медыятэксту “расшыфраваць” змест плаката, фотаздымка,  крытычнае стаўленне да створаных медыятэкстаў, праверку інфармацыі ў медыятэкстах

7. Выхоўваць увагу і павагу да гісторыі роднай краіны.

Абсталяванне: камп’ютар, мультымедыйны праектар, дошка, падручнік па гісторыі Беларусі X клас. 

Ход занятка.

Настаўнік звяртае ўвагу навучэнцаў на тое, што завершана вывучэнне раздзела «БССР ва ўмовах станаўлення савецкага грамадства. Заходняя Беларусь пад уладай Польшчы». Практычны занятак накіраваны на паўтарэнне, сістэматызацыю і падагульненне. Папярэдзіць, што праз лесаванне, напрыканцы занятку, будуць збірацца сшыткі на праверку.

Навучэнцам прапануецца калаж з плакатаў і фотаздымкаў дадзенага гістарычнага перыду (выводзіцца на экран), плакаты і фотаздымкі пранумераваны.

F:\Вынікова кантроль па раздзелам ГБ\Визуализация\Znanie-i-trud-novyj-byt-nam-dadut.-Kulturnaya-revolyutsiya-v-SSSR.jpgF:\Вынікова кантроль па раздзелам ГБ\Визуализация\19.jpgF:\Вынікова кантроль па раздзелам ГБ\Визуализация\2.jpg

 

Заданне№1: паставіць у храналагічнай паслядоўнасці падзеі, “зашыфраваныя” на плакатах і фотаздымках (нумар плакта, фотаздымка павінен адпавядаць храналагічнай паслядоўнасці). На выкананне задання адводзіцца 5-7 хвілін. Па жаданні выклікаюцца тры чалавека, якія агучваюць сваю паслядоўнасць, называючы падзеі гісторыі Беларусі, паслядоўнасць  запісываецца на дошцы. Аўдыторыя параўновывае адказы-паслядоўнасці і прыходзіць да кансалідаванай высновы адносна правільнасці.

Заданне№2: падабраць гістарычныя тэрміны пад гэтыя падзеі і раскрыць іх змест, абапіраючыся на памятку №7  падручніка. На выкананне задання адводзіцца 10-15 хвілін. Фіксуецца ў працоўным сшытку. Па жаданні навучэнцы агучваюць вынік сваей працы.

Заданне №3: паглядзіце на плакат, фотаздымак і адкажыце на наступныя пытанні:

1) На чый запыт зроблены?

2) На каго разлічаны?

 3) Да чаго заклікае?

На выкананне задання адводзіцца 10-15 хвілін. Фіксуецца ў працоўным сшытку. Па жаданні навучэнцы агучваюць вынік сваей працы.

Заданне№4: абапіраючыся на памятку падручніка №2, ахарактэрызуйце і ацаніце адзін гістарычны факт адлюстраваны на плакаце, фотаздымку (на выбар з прапанаваных). Можна карыстацца любымі даступнымі, праверанымі крыніцамі. На выкананне задання адводзіцца 10-15 хвілін. Фіксуецца ў працоўным сшытку. Па жаданні навучэнцы агучваюць вынік сваей працы. Падвядзенне вынікаў працы праз адказы на наступныя пытанні, магчыма вывесці на экран:

1. У некалькіх сказах, як вы ацэньваеце дадзены прерыяд гісторыі Беларусі.

2. Што станоўчага і што адмоўнага вы бачыце ў гэтым перыядзе, чаму?

3. Чаму новаму Вы навучыліся ці які навык замацавалі?

Па лесаванню збіраем сшыткі і выстаўляем адзнакі за працу на занятку.

Прыведзеныя ў дадатку плакаты і фотаздымкі магчыма выкарыстоўваць на дадзеным занятку ці падабраць свае.

 

 

 

 

clip.gif (1004×319)