Глядзі ў корань! (аднакаранёвыя словы)

02.11.2019 - 17:20 -- ЮрыК
Author: 
Алена Саўчанка
Працягласць: 
10
Парады: 
Упэўнена, што настаўнік-прадметнік зможа прыстасаваць калі не кожны від медыя, то хаця б выбарачна пад свой прадмет, пад тэму вучэбнага занятка ў любым класе. А творчы настаўнік можа скамбініраваць некалькі відаў медыя на адным вучэбным занятку.
Прадмет: 
Мова
Мэтавая група: 
Падлеткі
Медыя кампетэнцыя: 
Аналіз медыя