Адукацыйны патэнцыял камедыі як медыятэксту на ўроках гісторыі

Адукацыйны патэнцыял камедыі як медыятэксту на ўроках гісторыі.

(для тых, хто любіць гумар і бачыць у ім адукацыйныя магчымасці)

Іна Шымко, настаўнік гісторыі

“Глыбоцкая раённая гімназія”

 

Каб на ўроках гісторыі вучні вучыліся разважаць пра мінулае, аналізаваць гістарычны вопыт, неабходна стварыць умовы для аналіза і ацэнкі гістарычных падзей, або, так званага, мультыперспектыўнага вывучэння гісторыі. Гэтай мэты магчыма дасягнуць з дапамогай разнастайных крыніц інфармацыі пра гістарычную рэчаіснасць, у якіх адлюстроўваюцца розныя погляды на эпоху і намеры людзей, якія жывуць у дадзены перыяд. У выніку, вучням неабходна расказаць пра гістарычныя падзеі з уласнага пункту гледжання, скарыстоўваючы пункт гледжання іншых людзей.

Фрагмент з фільма "Девушка без адреса". Якая рыса грамадства высмейваецца ў гэтым эпізодзе? Чаму такое стала магчымым у 1957г.?

(Калі праглад не працуе, перайдзіце да спасылкі https://www.youtube.com/watch?v=S9RDEiXtLCE


Кадр з фільма "Иван Васильевич меняет профессию". Вобраз рэжысёра (параўнайце з вобразам інжынера) .

Прапанаваныя відэаматэрыялы выкарыстоўваюцца для больш дэталёвай характарыстыкі перыяду кіравання М. Хрушчова і Л. Брэжнева. Каб праца з медыятэкстамі была больш эфектыўнай, вучням неабходна валодаць фонавымі ведамі па тэме развіцця СССР у дадзены перыяд: ведаць асноўныя рысы “хрушчоўскай адлігі”, “брэжнеўскага застою”, станоўчыя і адмоўныя моманты, накірункі ўнутранай і знешняй палітыкі.

Чаму менавіта камедыі?

 1. Вельмі папулярны жанр (асабліва камедыі Э.Разанава, Л.Гайдая)
 2. Гэта від мастацтва, які адлюстоўвае працэсы, якія адбываюцца ў грамадстве.
 3. Іранічнае ўспрыманне гістарычнай эпохі, што ўжо прадугледжвае крытычнае мысленне.
 4. Магчымасць ацаніць вывучаны перыяд праз прызму поглядаў сучаснікаў (рэжысёры, сцэнарысты), а не толькі тых фактаў, якія прыведзены ў падручніку.

Працуючы з матэрыяламі, можна прымяняць розныя метады, якія спрыяюць развіццю крытычнага мыслення і творчага патэнцыялу вучняў. Прымяненне даследчых метадаў і метадаў развіцця крытычнага мыслення дазваляе дэкадзіраваць медыятэкст і вызначыць галоўны пасыл. Такім чынам, ствараюцца ўмовы для візуалізацыі, сістэматызацыі гістарычнага матэрыялу, ацэнкі гістарычнай эпохі, супастаўленне ўласнага пункту гледжання с пунктам гледжання аўтараў.

Дзе можна скарыстаць дадзены матэрыял: на ўроках абагульнення, пры вывучэнні асобных пытанняў культуры, палітыкі, грамадскага жыцця.

 Магчымыя рызыкі:

 1. Дэфіцыт часу на ўроку.
 2. Вучні не ведаюць змест фільмаў.
 3. У вучняў крытычнае мысленне на нізкім узроўні.

Як прымяніць?

 1. Прынцып “перакуленага ўрока” (прагляд адной камедыі на выбар) і абмеркаванне на ўроку найбольш праблемных і яскравых момантаў.
 2. “Нарэзка” некалькіх відэафрагментаў з абмеркаваннем франтальна або ў группах.
 3.  Прагляд відэафрагмента і аналіз настаўнікам праблемы (у тым выпадку, калі ў вучняў адсутнічаюць версіі).
 4. Асабістыя ідэі настаўнікаў, больш слушныя за прапанаваныя (магчыма, у вас існуе іншае бачанне).

Пры аналізе фрагментаў камедый неабходна акцэнтаваць увагу на год выхаду фільма і звязваць з пэўнай гістарычнай эпохай.

Дыдактычны матэрыял (спампаваць у фармаце doc) надрукаваны на мове, на якой вядзецца навучанне.

 

Приёмы работы с комедийным жанром на уроках истории.

Объект анализа (декодирования) – фильмы 1956-70гг. Эльдара Рязанова, Леонида Гайдая

Эпоха – СССР

Оперируемые исторические понятия: оттепель, застой, ирония.

 «Оттепель» (сер. 50-х – н.60-х) – период в истории, который характеризуется:

- осуждение «культа личности»;

- ослабление тоталитарной власти;

- появление некоторой свободы слова;

- относительная демократизация политической и общественной жизни;

- развитие легкой промышленности;

- улучшение уровня жизни;

- жилищное строительство

«Эпоха застоя» (н.60-х- н.80-х) – исторический период, для которого характерно:

- стабильное “в нужном русле” развитие сферы культуры, образования, науки;

- демократизация (была ли она?);

- социальные гарантии;

- уравниловка;

- жилищное строительство;

- активизация профсоюзной деятельности;

- развитие военной промышленности не позволяло развиваться техническим новинкам;

- начало гонки вооружений;

- подпольная торговля, дефицит товаров, что повышало интерес к продуктам капиталистического мира;

- большая роль полезных связей и блата;

- однопартийная система;

- цензура;

-потеря веры в социалистические и коммунистические идеи (мысль: капиталистический строй имеет положительные черты);

- партийная элита.

 

Ирония- вид иносказания, когда за внешне положительной оценкой скрывается насмешка, критика. Используется в тех случаях, когда нужно показать отрицательные стороны общества, но, смягчив, критику.

 

І. Критический аспект (критическое осмысление информации, создание мотивации)

Цель: создать условия для формирования критического мышления

Приёмы: просмотр видеофрагмента или фотографии и определение месседжа с помощью уточняющих вопросов, определение, какие моменты в фильме не подтверждают общепринятые представления об устройстве социалистического общества (опора на полученные знания учащихся об эпохе социализма)

Название фильма

Эпизод из фильма

Разрыв шаблона о характеристиках социалистического общества

«Карнавальная ночь» (1956 г. режиссёр Эльдар Рязанов)

Эпизод- письмо товарища Огурцова в ВЦСПС

https://youtu.be/2yxfrHir-Og

 

Пример вопроса для анализа медиатекста

 1. Подберите эпитеты к образу чиновника?
 2. Над чем иронизирует режиссёр фильма?
 3. Что олицетворяет собой молодежь в фильме?
 4. Что такое ВЦСПС?
 5. Какое событие повлияло на выбор режиссёра идеи для фильма?

 

 

 

 

В центре – образ чиновника, начальника Дома культуры товарища Огурцова, которому противостоит «неидеологическая молодежь».

Образ чиновника идёт в разрыв с образом чиновника, который показан в фильмах сталинских времён – добрый, грамотный руководитель, чьи приказы беспрекословно выполняются. В фильме Рязанова чиновник (товарищ Огурцов показан косным, недалёким, нелепым, дающим глупые советы.

Месседж – представители власти не всегда поступают правильно и мудро. Распространенная практика жалоб в вышестоящие органы.

1956 год – эпоха «оттепели». Молодёжь – есть олицетворение свободы и творчества.

«Девушка без адреса» (1957 г. Эльдар Рязанов)

Эпизод – главную героиню нанимают работать прислугой в квартиру крупного чиновника.

https://www.youtube.com/watch?v=z4Pzgi7ROyk

 

1.Что в образе чиновника не соответствует социалистическим принципам?

 

 

 

 

 

 

 

Эпизод – распределение директив

https://www.youtube.com/watch?v=S9RDEiXtLCE

 

1.Какая черта общества высмеивается в данном эпизоде?

2. Почему это стало возможным в 1957?

 

1.У советского чиновника может быть прислуга.

2.У чиновника шикарная «сталинка» в то время, когда основная часть населения живёт в коммуналке.

3.Образ чиновника отрицательный – лентяй, алкоголик, жена - глупая вздорная женщина, имеющая автомобиль.

Месседж- советская власть боролась против всякого проявления буржуазного строя, в то же время крупные чиновники могли нанять прислугу (эксплуатация труда свободного человека)

 

 

 

 

Объяснение важности деятельности конторы.

Месседж - бюрократизм и волокита, полезные связи, следование указаниям сверху, оторванность от реальных проблем.

«Служебный роман» (1977 г., Эльдар Рязанов)

Эпизод – «Идите Вы в бухгалтерию»

https://www.youtube.com/watch?v=CPeOIUHuD9Q

 

1.Какую роль играла общественная жизнь в эпоху СССР? Отметьте её положительные и отрицательные черты

Месседж – увлечение общественной жизнью мешало основной работе, осуждение карьерного роста через полезные знакомства, вмешательство в личную жизнь сотрудников (признаки тоталитарного режима)

«Гараж» (1979г. Эльдар Рязанов)

Эпизод- заседание правления НИИ по строительству гаражей.

https://www.youtube.com/watch?v=Wm-xbLLKUl8

 

1.В каком году вышел фильм?

2.Кто правил в данный период?

3.Как назывался данный период в истории?

4.Какие черты советского общества показаны в эпизоде?

5.Выскажите свое отношение к однопартийной системе?

 

«Правление НИИ» - ассоциация с правительством СССР- пытается всё решить в одностороннем порядке, решения правления не обсуждаются. Это приводит к бунту заседающих. Тогда выясняются различные нюансы по выделению участков под гараж – в списке нужные люди (директор рынка), родственники важных чиновников.

Месседж – модель того, что происходит, когда существует однопартийная система, все решения идут «сверху», над властью нет народного контроля, критика блата и взяточниства.

«Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (1965 г. Леонид Гайдай)

Новелла «Напарник».

Эпизод – напарник обедает, космические корабли бороздят океан

https://www.youtube.com/watch?v=ZlcAj5Txx1k

https://www.youtube.com/watch?v=nXzjaFn0Gso

 

1.Почему напарника так сложно заставить работать?

2.В чем опасность уравниловки в оплате?

Показана неэффективность принудительного труда Месседж- сложно идеологически обработать заключенного и мотивировать его на бесплатный труд. Уравниловка, почасовая оплата, снижение производительности труда.

Ирония: кто работает ест простую еду, кто не работает – шашлык.

Новелла «Операция «Ы»

Эпизод – ограбление склада

https://www.youtube.com/watch?v=aAhZJ7wNI60

 

 

 

Жуликоватый директор склада, чтобы скрыть свои дела по разворовыванию государственной собственности, имитирует ограбление своего склада.

Вопрос: как это возможно в стране социализма?

Месседж- в советские времена также существовали воры и коррупционеры

 

 

 

Бриллиантовая рука (1968г. Леонид Гайдай)

Эпизоды о бандитской группировке

https://www.youtube.com/watch?v=ApcH9NfB7kU

 

1.Какие эпизоды в комедии Гайдая показываю атрибуты западной жизни? Как вы думаете, почему Гайдай вводит их в фильм?

 

 

Эпизод – распространение лотерейных билетов

 

 

 

 

 

 

Существовали преступные группировки с заграничными связями, занимающиеся контрабандой. Настороженное отношение к загранице, поэтому звучат фразы о вербовке главного героя (Ю.Никулина)

 

Фраза «Наши люди (советские) на такси не ездят». Для простого советского человека - это роскошь и определенный тип мышления.

 

Фраза «Не будут брать- отключим газ»

Месседж- все должно быть строго, бдительно, беспрекословно. Чуждое отношение ко всему иностранному.

Лотерея – идеологическая составляющая, стремление узаконить запросы потребителей и распространить мысль о надежность советского государства на как можно большее количество граждан. Считалось делом добровольным, однако, почти каждый сознательный гражданин должен был купить билет.

«Кавказская пленница» (1966 г. Леонид Гайдай)

Эпизод- совещание в доме Джабраила по поводу похищения Нины

https://www.youtube.com/watch?v=2LeVOX6BaeE

 

1.Что такое валюнтаризм?

 

 

Крылатыя фразы:

«В моём доме попрошу не выражаться (валюнтаризм),

Идея: Хрущёв был обвинен в валюнтаризме, поэтому это слово было ругательным, но оно понравилось Брежневу, и шутка вошла в фильм.

Месседж – воровство среди чиновников.

«Иван Васильевич меняет профессию» (1973 г.Леонид Гайдай)

Эпизод –ограбление квартиры Шпака

https://www.youtube.com/watch?v=yuDeh0Sj2cE

 

1.Что вы можете сказать о вещах в квартире Шпака? Мог ли каждый гражданин СССР иметь такие вещи? Что имеют ввиду режиссёры, показывая данный эпизод?

2.Что такое сберегательная книжка? Какую задачу она выполняла?

3.На развитие какой промышленности уходили основные средства государства? Почему?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эпизод – съёмки песни «Звенит январьская вьюга»

https://www.youtube.com/watch?v=q1qzEiEUgO0

Задание: кто композитор, автор, исполнитель песни.

 

Богатая квартира стоматолога в сравнении с квартирами простых граждан.

В 70-е гг. дефицит товаров, а у Шпака- дом «полная чаша», созданная «непосильным трудом» (взятки, блат)

 Вопрос: Почему звучит фраза «Граждане, храните деньги в сберегательной кассе, если они у вас есть, конечно»;

Сберегательная книжка вселяла психологическую уверенность советских граждан в завтрашнем дне. Главная задача сберкасс – привлечь свободные деньги населения для подъёма промышленности и других целей.

Черты общественной жизни – контроль над личной жизнью граждан, принцип коллективизма и общественного порядка, роль выполнения плана и показателей во всех аспектах жизни.

 

 

 

 

Образ режиссёра- честолюбивый, пользуется своим положением, сноб, франт, элита.

Фильм – своеобразная реклама песен тех лет.

 

ІІ. Познавательный аспект

Цель: активизация познавательного интереса учащихся

Приёмы: можно выбрать другие эпизоды из данных фильмов, которые будут иметь познавательный характер и определить:

 1. Элементы моды, быта данной эпохи.
 2. Какие артефакты прошлой эпохи вы отметили в фильмах.
 3. Какие популярные песни, музыка использована в фильмах? Как вы думаете, почему?
 4. Почему в данный период популярным был жанр – комедия?
 5. Можно ли фильму доверять, как историческому источнику? Почему?

ІІІ. Творческий аспект

Цель: создать условия для развития творческого потенциала учащихся

Приёмы:

 1. Подобрать фото афиш, постеров данных фильмов и сказать, можно ли по афише определить, о чём данный фильм, жанр фильма.
 2. Какие приёмы использует режиссёр, чтобы выразить основную мысль фильма? (просмотр и обсуждение фильма, эпизода на выбор)
 3. Предложить свой вариант афиши.
 4. Составить список популярных актёров и фильмов данного периода (можно в качестве мини-проекта)
 5. Выбрать героя фильма, который наиболее понравился и составить с ним интервью.
 6. Узнать историю создания фильма, политические взгляды режиссёра фильма, основной замысел.