Святлана Пузіноўская, Вольга Счасновіч: Фармаванне і развіццё камунікатыўных кампетэнцый (відэа)

Як фармаваць камунікатыўныя і інфармацыйныя кампетэнцыі вучняў? Якое заданне прыдумаць, каб усе ў групе супрацоўнічалі, як, напрыклад, пры складанні пазлаў? Што такое "рамонак Блума" і якія кампетэнцыі дапаможа развіць гэтая кветка? Як навучыць распазнаць фэйк? Можа паспрабаваць яго стварыць? 

Літаратура:

•Войскунский, А. Е. Я говорю, мы говорим… /  А. Е. Войскунский. – М., 1990.

•Горелов, И.Н. Невербальные компоненты коммуникации. / И. Н. Горелов, 3-е изд. - М. : Изд-во ЛКИ, 2007.
•Как найти правду в новостях? [Электронный ресурс] / Настаўнік.info. – Минск, 2005. – Режим доступа: http://www.nastaunik.info/node/13814. Дата доступа: 24.06.2018.
•Концепция информатизации системы образования Республики Беларусь на период до 2020 года (утв. Министром образования РБ 24 июня 2013 года).
•Курбатов, В. И. Искусство управлять общением /  В. И. Курбатов. – Ростов-на-Дону : «Феникс», 1997. – 352 с.
•Луман Никлас. Реальность массмедиа / Пер. с нем. А. Ю. Ан­тоновского. – М.: Праксис, 2005. – 256 с. – (Серия «Образ общества»).
•Медиообразование [Электронный ресурс] / Настаўнік.info. – Минск, 2016. – Режим доступа: http://www.nastaunik.info/media/edu. Дата доступа: 24.06.2018.
•Панкратов, В. Н. Уловки в спорах и их нейтрализация : Практическое руководство для деловых людей / В. Н. Панкратов. – М. : Роспедагентво, 1996.
•Сидоренко, Е. В. Тренинг коммуникативной компетентности в деловом взаимодействии / Е. В. Сидоренко. – СПб. : Речь, 2003.
•Структура ИКТ-компетентности учителей. Рекомендации ЮНЕСКО. // [Электронный ресурс]. – 2011. – Режим доступа: http://iite.unesco.org/pics/publications/ru/files/3214694.pdf. – Дата доступа: 30.07.2013.
•Халперн,  Д. Психология критического мышления / Д. Халперн. – СПб. : Издательство «Питер», 2000.
•Ці трэба ствараць уласны фэйк, каб зразумець "як гэта працуе"? [Электронный ресурс] / Медыяадукатар. – Минск, 2016. – Режим доступа: https://sites.google.com/site/medyaadukatar/medyafenomen/fejk. – Дата доступа: 24.06.2018.
 
Глядзіце майстар-клас Святланы Пузіноўскай і Вольгі Счасновіч "Фармаванне і развіццё дыдактыка-камунікатыўных кампетэнцый педагога".
Edcamp Belarus - 2018. Запіс 14 кастрычніка 2018 г., Мінск.
Аўтары выказваюць падзяку Інэсе Зубрылінай за ідэі і прадстаўленыя матэрыялы.