Цікавыя ідэі для ўрокаў матэматыкі

Сабрала Алена Міхайлава ў працах студэнтаў дыстанцыйнага курса "Стратэгія актыўнай ацэнкі" ў 2016-17 гг.  Аксаны Русовіч, Ірыны Адамовіч, Марыны Ацэцкай.

I.                 Студэнтка Аксана Русовіч прапанавала нестандартны падыход да адбору дамашняга задання. Замест звычайнага задання з падручніка настаўніца задае знайсці неабходную інфармацыю ў інтэрнэце, саставіць матэматычную задачу і рашыць яе. Да работы прапануецца канкрэтнае, лаканічнае, якаснае і зразумелае шасцікласнікам НАШТОБУЗУ. Перавагі такога нестандартнага падыходу відавочныя: заданне практыка-арыентаванае; прысутнічаюць элементы медыяадукацыі; павышаецца матывацыя да вывучэння матэматыкі; атрыманыя веды больш трывалыя.

Оксана Русович, учитель математики  ГУО  «Ивенецкая средняя школа”.

6 класс.

Тема: Задачи на пропорции и их решение».

Домашнее задание: найти в журнале или Интернете рецепт и пропорционально изменить количество продуктов.

НаШтоБуЗУ.       1. Продуктов в рецепте должно быть больше 3.

                              2 Необходимо составить таблицу по условию задачи.

                             3. Записать пропорцию на основе таблицы.

                             4. Найти неизвестный член пропорции.

 

II.              Студэнтка Ірына Адамовіч паказала прыклад добра сфармуліраваных крытэрыяў

ацэнкі да практычнай работы, а таксама цеснай узаемасувязі НАШТОБУЗУ да працы і пісьмовай зваротнай сувязі ад настаўніка к вучню. Акрамя таго, зваротная сувязь складзена адпаведна правілам і змяшчае шмат канкрэтных рэкамендацый. Прыклад такой ЗС будзе вельмі карысны натаўнікам матэматыкі, якія толькі пачынаюць працаваць па сістэме АА.

Ирина Адамович, учитель математики ГУО "Средняя школа № 20 г. Борисова"

9 класс

Тема урока: Рациональные уравнения. Практическая работа.

НаШтоБуЗУ:

1. Умение  выделять рациональные уравнения из набора различных уравнений.

2. Умение раскладывать знаменатели рациональных дробей на множители и приводить к общему знаменателю.

3.  Знать,  как записывается условие, при котором рациональная дробь равна нулю; уметь записывать это условие при решении рациональных уравнений.

4. Умение складывать рациональные дроби и записывать решение рациональных уравнений.

5. Умение использовать рациональные уравнения при решении текстовых задач.

Прыклад зваротнай сувязі:

++ Молодец, ты умеешь правильно выделять рациональные уравнения, записывать условие при котором рациональная дробь равна нулю, записывать рациональное уравнение для решения предложенной текстовой задачи. Ты справился с большей частью заданий.

-   У тебя есть ошибка на определение общего знаменателя при сложении рациональных дробей в задании №4. В задании 5 уравнение к задаче составлено верно, однако, допущены ошибки при его решении.

    В уравнении №4  при сложении дробей необходимо разложить знаменатели слагаемых на множители,  в этом случае общий знаменатель будет проще. Для примера можно взять решенное задание из классной работы №2.114 (1,3) от 10.01.2017 г.  Обрати внимание на то, как в этих примерах выполнено умножение на дополнительный множитель, в случае, если перед дробью стоит знак «минус». Это поможет тебе исправить ошибки при решении уравнения к задаче №5.

    Чтобы закрепить умения по решению рациональных уравнений можно дополнительно решить уравнения 1,3,5 из №2.113. В  учебнике можно найти ответы на эти уравнения (с.274), а также использовать образцы для решения в учебнике (Примеры 1,2,4, с.120-124)

 

III.           Студэнтка Марына Ацэцкая прапанавала  ўдалае ключавое пытанне да тэмы.

На працягу тыдня вучні шукалі адказ. Каштоўнасць пошуку правільнага адказу заключалася не толькі ў глубокім пагружэнні ў тэму, але і ў лагічным выхадзе на тэму чарговага факультатыўнага занятка. Такім чынам, настаўніца вырашыла адну з часта ўзнікаючых праблем: узаемасувязь урокаў і факультатыўнага занятка.

Марина Ацецкая, учитель математики ГУО «Гимназия №1 г. Орши»

5 класс.

Тема урока “Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями”

Цель: буду знать правила сложения и вычитания дробей с разными знаменателями; смогу решить примеры на сложение и вычитание дробей с разными знаменателями.

Ключевой вопрос: “Представьте  дробь 25/63 в виде суммы трех дробей с одинаковыми числителями”.

Тема следующего факультативного занятия: “Аликвотные дроби”.

Крыніца: http://aacenka.by/?p=9784