Медыяадукацыя ў сучаснай школе. Зборнік артыкулаў

Медыяадукацыя ў сучаснай школе: зборнік навукова-метадычных артыкулаў
Т. Ваврава, М. Запрудскі і інш. Пад нав. рэд. М.І. Запрудскага. Мінск, 2016. 91 с.

У зборнік увайшлі працы беларускіх і чэшскіх педагогаў, якія займаюцца медыяадукацыйнай практыкай ва ўстановах агульнай сярэдняй адуацыі  і (або) працуюць з дарослымі – настаўнікамі школ і педагогамі дадатковай  адукацыі. Прапанаваныя да ўвагі чытачоў тэксты ахопліваюць разнастайныя тэарэтычныя і практычныя аспекты фарміравання медыяграматнасці вучняў.
Дапаможнік  адрасуецца  настаўнікам,  метадыстам,  кіраўнікам  устаноў агульнай сярэдняй адукацыі, таксама выкладчыкам універсітэтаў і ўстаноў дадатковай адукацыі педагогаў.

Змест

1. МЕДЫЯАДУКАЦЫЯ ЯК ПЕДАГАГІЧНАЯ ПРАБЛЕМА

1.1.  Медыяадукацыя і медыяграматнасць (Тэрэза Ваврава)
1.2. Медыяадукацыя як інавацыйная практыка педагогаў і сродак развіцця крытычнага мыслення вучняў (Алена Радзевіч)
1.3. Сістэма медыяадукацыі ў сучаснай беларускай школе (Ала Лазіцкая)
1.4. Асноўныя  накірункі  фарміравання  медыяграматнасці  беларускіх  настаўнікаў  (Тамара Мацкевіч)

2. ПРАКТЫКА МЕДЫЯАДУКАЦЫІ ВУЧНЯЎ Ў СУЧАСНЫХ БЕЛАРУСКАЙ І ЧЭШСКАЙ ШКОЛА

2.1.  Медыяадукацыя ў школах Чэхіі (Іржы Трунда)
2.2. Медыяадукацыя на першай ступені адукацыі ў базавай школе Враціслаўска (Іржы Бэнеш)
2.3. Асаблівасці і педагагічныя ўмовы медыяадукацыі на першай ступені агульнай сярэдняй адукацыі (Ірына Буторына)
2.4. Аб праектаванні ўрока, які скіраваны на фарміраванне медыйнай кампетэнтнасці вучняў (Мікалай Запрудскі)
2.5. Медыяадукацыя як неад’емная частка жыцця базавай школы ў Пабяжовіцэ (Уладзімір Фойст)
2.6. Выкладанне гісторыі і медыяадукацыя ў гімназіі «Прыродная школа» ў Празе: ваенны ўчастак Ральско 1968-1991 (Яраслаў Найберт)
2.7. Медыяадукацыйныя складнікі школьнай гісторыка-грамадазнаўчай адукацыі ў Беларусі (Алена Палейка)
2.8. Школьны кінаклуб як адукацыйная медыяпляцоўка (Mіхась Кудзейка)

http://www.nastaunik.info/sites/default/files/news/image_extra/clip.gif

Спампаваць PDF