«Сотня вершаў» для школьнікаў: ч.2

Сотня вершаў. Класіка беларускай літаратуры для школьнікаў (2 CD)

Найлепшыя вершы, у розны час уключаныя ў школьную праграму, у выкананні як аўтараў, так і заслужаных майстроў слова.

Уласныя вершы выконваюць:

Генадзь Бураўкін
Алесь Разанаў
Уладзімір Арлоў
Анатоль Вярцінскі
Данута Бічэль
Васіль Зуёнак
Міхась Скобла
Сяргей Чыгрын
Віктар Шніп

Вершы іншых аўтараў чытаюць:

Зінаіда Бандарэнка
Сяржук Сокалаў-Воюш
Дзяніс Бурно
Генадзь Венгераў
Яўгенія Жуковіч
Аляксей Марачкін
Алесь Матафонаў

Спяваюць:

Дзяржаўны камерны хор РБ.
Хор "Унія".
Таццяна Беланогая, Аляксей Галіч, Адась Матафонаў, Таццяна Грыневіч.

Фартэпіяна — Юры Гільдзюк.
Гукарэжысёр — Валер Бяляеў.
Вокладка — Лора Арлова.

ЗМЕСТ

CD2:

1. Пагоня. сл. М. Багдановіча, муз. М. Шчаглова-Куліковіча
2. Вершы аб Вільні. У. Жылка
3. Літва! Бацькоўскі край... (урывак з паэмы "Пан Тадэвуш"). А. Міцкевіч
4. Божа мой шчодрасці. М. Танк
5. Ты прыйдзі. сл. Я. Купалы, муз. А. Атрашкевіч
6. Я спытаў чалавека. М. Танк
7. Кастусь Каліноўскі. П. Броўка
8. Арышт Кастуся Каліноўскага. А. Разанаў
9. Марыська чарнаброва. К. Каліноўскі
10. Вы ёсць. сл. Н. Мацяш, муз. Т. Грыневіч
11. Час. Я. Купала
12. Беларусам. Я. Колас
13. Гэй, малойцы! Я. Чачот
14. Ракуцёўшчына. сл. Д. Бічэль, муз. Т. Беланогай
15. Як ліст дубовы. П. Броўка
16. Над зямлёю шугае верасень. В. Зуёнак
17. Песня пра хлеб (урывак). А. Вярцінскі
18. Асенняя песня. сл. Н. Арсенневай, муз. Э. Зубковіч
19. Хлеб-соль. С. Гаўрусёў
20. Прытча пра хлеб. М. Танк
21. Гарбуз. А. Звонак
22. Свіння і Баран. М. Скрыпка
23. Помню, помню праз гады. сл. Я. Янішчыц, муз. Т. Беланогай
24. Саманадзейны конь. К. Крапіва
25. Жыццё. А. Гарун
26. Махальнік Іваноў. К. Крапіва
27. Музыкальная камедыя. Ул. Корбан
28. Бывайце здаровы. сл. А. Русака, муз. І. Любана
29. Зайграй, зайграй, хлопча малы. П. Багрым
30. Дзякуй табе, браце, Бурачок Мацею. А. Гурыновіч
31. Той дзень прапаў і страчаны навекі. П. Панчанка
32. Дрэвы паміраюць. М. Танк
33. Я не ганю землі чужыя. сл. Г. Бураўкіна, муз. Л. Барткевіча
34. Першы гром. Я. Колас
35. Дала прырода мне ваду і цвердзь. В. Зуёнак
36. У парку. А. Разанаў
37. Акамянелыя волаты. М. Танк
38. Трыялет (Чыстая, вясёлая вада). С. Чыгрын
39. Летняя ночка купальная. сл. М. Шушкевіча, муз. Ю. Семенякі
40. Паэзія. В. Шніп
41. Кропля. П. Броўка
42. Шпак спявае. Г. Бураўкін
43. Матылёк. Р. Барадулін
44. Не шукай ты мяне. сл. А. Русака, муз. І. Любана
45. Дзе ты, зорка мая? А. Русак
46. Свяці, кахання чыстая зара. А. Грачанікаў
47. Маладыя гады. М. Багдановіч
48. Як я жыў без цябе? С. Грахоўскі
49. Толькі з табою. сл. А. Русака, муз. І. Любана
50. Гавары са мной па-беларуску. Я. Янішчыц
51. Песня "Прывітальная". Н. Гілевіч
52. Мая бацькаўшчына. Р. Барадулін
53. Я хаджу закаханы. сл. Н. Гілевіча, муз. І. Лучанка 

Гл. таксама: CD1