«Сотня вершаў» для школьнікаў: ч.1

Сотня вершаў. Класіка беларускай літаратуры для школьнікаў (2 CD)

Найлепшыя вершы, у розны час уключаныя ў школьную праграму, у выкананні як аўтараў, так і заслужаных майстроў слова.

Уласныя вершы выконваюць:

Генадзь Бураўкін
Алесь Разанаў
Уладзімір Арлоў
Анатоль Вярцінскі
Данута Бічэль
Васіль Зуёнак
Міхась Скобла
Сяргей Чыгрын
Віктар Шніп

Вершы іншых аўтараў чытаюць:

Зінаіда Бандарэнка
Сяржук Сокалаў-Воюш
Дзяніс Бурно
Генадзь Венгераў
Яўгенія Жуковіч
Аляксей Марачкін
Алесь Матафонаў

Спяваюць:

Дзяржаўны камерны хор РБ.
Хор "Унія".
Таццяна Беланогая, Аляксей Галіч, Адась Матафонаў, Таццяна Грыневіч.

Фартэпіяна — Юры Гільдзюк.
Гукарэжысёр — Валер Бяляеў.
Вокладка — Лора Арлова.

ЗМЕСТ

CD1:

1. Край мой беларускі, край! сл. Н. Гілевіча, муз. І. Лучанка
2. Яна адна. Р. Барадулін
3. Ад сівых гадоў. Р. Барадулін
4. Родная мова. П. Панчанка
5. Маналог Францішка Багушэвіча. сл. і муз. С. Сокалава-Воюша
6. Роднае слова. Я. Купала
7. Родныя словы. П. Броўка
8. Радзіме. А. Лойка
9. Родны край. сл. Н. Арсенневай, муз. Э. Зубковіч
10. Роднай старонцы. Я. Лучына
11. У яго быў свет цікавы (урывак з паэмы "Сымон-музыка"). Я. Колас
12. Багдановічу. Ул. Караткевіч
13. Я хачу прайсці па зямлі. Г. Бураўкін
14. Цёплы вечар. сл. М. Багдановіча, муз. Т. Беланогай
15. Песняру. М. Багдановіч
16. Памяці Вінцука Марцінкевіча. Я. Купала
17. Жыццё закон нязменны мае. Ул. Дубоўка
18. Мая навука. Я. Купала
19. А зязюлька кукавала. сл. Я. Купалы, муз. П. Падкавырава
20. Божа, паспагадай усім. Р. Барадулін
21. Ахвяра. Ф. Багушэвіч
22. Не я пяю – народ божы. Ул. Сыракомля, пер. Я. Лучына
23. Еўфрасіння Полацкая. М. Скобла
24. Не загаснуць зоркі ў небе. сл. Я. Купалы, муз. М. Янчука, гарм. М. Равенскага
25. Рагнеда. Л. Случанін
26. Біблія. Ф. Скарына, апр. А. Разанаў
27. Не дай, Божа, сэрцам знікнуць. Я. Колас
28. Свайму народу. Я. Купала
29. Песня пра Нёман. сл. А. Астрэйкі, муз. Н. Сакалоўскага
30. Да Нёмана. А. Міцкевіч
31. Зноў вас пабачыў. Ул. Дубоўка
32. На Беларусі Бог жыве. Ул. Караткевіч
33. Ручэй. сл. Я. Коласа, муз. А. Туранкова
34. Трыялет (Калісь глядзеў на сонца я). М. Багдановіч
35. Вечар на захадзе ў попеле тушыць. М. Багдановіч
36. Трыялет (Лёгкія сняжынкі у цішы). Д. Бічэль-Загнетава
37. Падаюць сняжынкі. сл. П. Труса, муз. І. Лучанка
38. Не адчувае лес зямлі. А. Пысін
39. Бяроза. Д. Бічэль-Загнетава
40. Санет (Замёрзла ноччу шпаркая крыніца). М. Багдановіч
41. Я са шляхоў далёкіх. В. Зуёнак
42. Рукі маці. М. Танк
43. Песня пра маці. сл. Г. Бураўкіна, муз. І. Лучанка
44. Маці. Н. Гілевіч
45. Поплаў. Ул. Арлоў
46. Спатканне. М. Танк
47. Не шукай. сл. Я. Купалы, муз. Т. Беланогай
48. Радзiма. А. Разанаў
49. Добрыя весці. Цётка
50. Чалавеку патрэбна не слава. С. Грахоўскі
51. Жар-птушка. сл. Г. Бураўкіна, муз. Э. Ханка

Гл. таксама: CD2