Канцэпцыя нацыянальнай школы Беларусі

Минск: НИА. 1993. 66 с.


Канцэпцыя распрацавана калектывам «Нацыянальная школа Беларусі", пасля аднаўлення незалежнасці ў 1993 г., але не паспела быць прынятай з вядомых прычынаў.


Асноўная работа выканана групай у складзе: Гусакоўскі М.А., канд. філас. навук, дацэнт (навуковы кіраўнік); Бабкоў І.М.; Качаргін У.Я., канд. філас. навук, дацэнт; Красноў Ю.Э.; Кучынскі Г.М., д-р. псіхал. навук, прафесар; Палоннікаў А.А.; Сямёнаў М.С., канд. філас. навук, дацэнт; Церашковіч П.У., канд. гіст. навук, дацэнт.


У рабоце па асобных кірунках прымалі ўдзел: Андрэева І.Н., канд. філас. навук, дацэнт; Анціпенка А.І., канд. філас. навук; Баршчэўскі Л.П., канд. філалаг. навук; Вячорка В.Р.; Вячорка І.П.; Яленскі М. Г., канд. пед. навук; Кірылюк Л.Г., канд. пед. навук, дацэнт; Казлоўскі С.І.; Колас У.Г.; Кароль С.А.; Краснова Т.І.; Крук І.І., канд. філалаг. навук; Кручынін С.В.; Лаўрык Ю.М.; Леута П.І., канд. пед. навук; Лобач У.А.; Матрунчык М.А.; Матрунчык Т.Н.; Навуменка Л.І., канд. псіхал. навук; Новікава Л.Г., канд. філас. навук, ст. навук. супр.; Санько С.І.; Сакалова М.А.


Азнаёміцца з канцэпцыяй можна на сайце Цэнтра праблем развіцця адукацыі БДУ 


http://charko.narod.ru/tekst/konc/vnik.htm