НЕКРАШЭВІЧ-КАРОТКАЯ Жанна Вацлаваўна

НЕКРАШЭВІЧ-КАРОТКАЯ Жанна Вацлаваўна
(нар. 14.04.1972), дацэнт кафедры сучасных замежных моў факультэта міжнародных адносін БДУ (з 2005).

Niekrasevic-Karotkaja
Выкладае лацінскую мову (104 гадзіны, 90 студэнтаў). Раней працавала старшым выкладчыкам кафедры гісторыі беларускай літаратуры БДУ (1995 – 2001), загадчыцай кафедры класічнай і славянскай філалогіі Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта і дацэнтам кафедры раманскай і класічнай філалогіі (2001 – 2004).

Мае больш за120 публікацый па гісторыі беларускай літаратуры ХІ—ХІХ стст., у тым ліку – 41 публікацыя па гісторыі лацінамоўнай паэзіі Беларусі і Літвы ХVІ—ХVІІ стст., сярод іх:
- Joannis Visliciensis. Bellum Prutenum = Ян Вісліцкі. Пруская вайна: На лацінскай і беларускай мовах / Уклад., перакл., камент. Ж. В. Некрашэвіч-Кароткай. – Мн.: Прапілеі, 2005. – 233 с. 
- Функция экспозиции в античных эпических поэмах и в латиноязычном поэтическом эпосе Великого княжества Литовского // Senoji Lietuvos literatūra. № 21. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutes, 2006. – 31 с.
- Падрыхтавала сумесна з Федасеевай Т. В. вучэбны дапаможнік для студэнтаў гуманітарных спецыяльнасцяў «Лацінская мова».
Niekrasevic-Karotkaz z studentami