Праграмма ўкараненння інавацыі «Новая мадэль дашкольнага навучання і выхавання «Этнасад»
Этапы, тэрміны і мэты


Асноўны змест дзейнасці


Чаканыя вынікі


І. Дыягностыка-прагматычны этап (3 мес.)


Мэта: вывучэнне культурна-моўнага стану выхаванцаў у сям’і. Матывацыя да пашырэння этнаграфічных ведаў бацькоў выхаванцаў.


Падрыхтоўка і правядзенне анкеты з бацькамі, беларускіх свят, вывучэнне адпаведнай літаратуры і магчымасцей мясцовай бібліятэкі.


Стварэнне псіхалагічна спрыяльнай сітуацыі для стварэння беларускамоўнай групы, этнагрупы.


ІІ. Арганізацыйны этап (6 мес.)


Стварэнне комплекса ўмоў і падрыхтоўкі дакументаў для рэалізацыі інавацыі .


Стварэнне метадычнага кутка для бацькоў, арганізацыя дл іх культуралагічнага ўсенавуча, папаўненне ўласнай бібліятэкі, візуальнае афармленне пакояў групы, падрыхтоўка дакументацыі, матэрыяльнае забеспячэнне, пераход на беларускамоўнае навучанне і выхаванне, падрыхтоўка слоўнікаў, стварэнне каляндарных планаў з этнакультурным кампанентам і інш.


Бацькі размаўляюць з выхавацелямі па-беларуску


ІІІ. Укараняльны этап (3 гады)


Апрабацыя інавацыі


Стварэнне і апрабацыя сістэмы этна-нацыянальнага навучання і выхавання ў трох рознаўзроставых групах. Апрабацыя праграм з нацыянальна-культурным кампанентам “Чалавек і прырода”, “Фізкультура”, “Свет цудоўнага”, “Свет навукі і культуры” (або праграм па мастацка-маўленчай і тэатральна-гульнёвай, музычнай дзейнасцях, азнаямляльна-мастацкай і выяўленчай дзейнасцю). Народная гульня і харэаграфія. Матэматычны фальклор.


Папаўненне метадычнай тэчкі апрабаванымі праграмамі і лепшымі планамі заняткаў, сцэнарыяў свят, матэрыялаў прац клубаў, студый (“Батлейка”, “Крыжачок”, “Буслік”...)


ІУ. Абагульняючы (рэфлексіўна-аналітычны) этап (1 год). Аналіз і абагульненне вынікаў інавацыі.


 


Здача справаздачы па выніках інавацыйнай дзейнасці.


(Лепшыя праграмы, разгорнутыя планы заняткаў штогод здаюцца ў Інстытут (навуковаму кансультанту).