Літаратура для Этнасаду

Агульная • Арлова Г.П. Беларуская народная педагогіка. Мн., 1993.

 • Арлова Г.П. Народная педагогіка ў выхаваўчай рабоце школы. Мн., 1995.

 • Беларуская народная педагогіка ў сістэме дашкольнага выхавання. Мн., 1994.

 • Беларускі фальклор у школе . 1–3 кл. /Сучкоў І. і інш. Мн., 1996; 2000; 2001.

 • Беларусазнаўства. 1–11 кл./Кір. аўт. калект. А.Лозка. Зборн. 1–4. Мн., 1992–1994.

 • Беларусазнаўства: Навуч. дапам. БДУ/ Пад рэд. П.Брыгадзіна. Мн., 1997; 1998.

 • Грымаць А.А., Варанецкая Л.М. Беларуская народная педагогіка: тэорыя, практыка. Мн., 1996.

 • Грымаць А.А., Варанецкая Л.М. Беларуская народная педагогіка ў школе. Мн., 1996.

 • Грудзінскі М. Вёска – радасць, матуля, цуд мой// Пралеска. 1993. №6.

 • Дубінін Дз.У., Дубініна Дз.М. Мая родная старонка. Мн., 2000.

 • Калачова І.І. Народныя традыцыі і звычаі выхавання: Этнапедагагічная спадчына народаў Беларусі. Мн., 1999.

 • Лозка А. Беларусазнаўства – у дзіцячы садок і школу // Адукацыя і выхаванне. 1995. №6.

 • Лозка А., Брыкіна С., Шаршнёва З. Этнасад: Матэрыялы ў дапамогу супрацоўнікам дашкольных устаноў. Мн., 2003.

 • Марцiновiч Л.С., Юрэвіч Т.У., Іўліева Л.У. Сцяжынка.Мн.,1994.

 • Народная культура Беларусі. Энцыклапедычны даведнік /Пад агул. рэд. В.С.Цітова. Мн.: БелЭн, 2002.

 • Народная спадчына – дашкольнікам: Дапам. для выхавальн. дашк. устан./ Пад рэд. А.Лозкі. Мн., 1998.

 • Пралеска: Хрэстаматыя для дзіцячага сада і пачатковай школы / Скл. Сачанка А.І. Мн., 1997.

 • Ракава Л.В. Традыцыі сямейнага выхавання ў беларускай вёсцы. Мн., 2000.

 • Хрэстаматыі для дашкольнікаў.

 • Чытанка для дзіцячага сада / Уклад. В.Р. Вячорка, Н.І.Маскаленка, П.В.Садоўскі. Мн., 1990.

 • Часопiс “Пралеска”.

Фальклор. Этнаграфія • Беларуская народна-паэтычная творчасць / В.К.Бандарчык, К.П.Кабашнікаў і інш. Мн., 1979.

 • Беларуская народная творчасць (серыя тамоў акадэмічнага зводу).

 • Беларускі фальклор: Хрэстаматыя. 4-е выд. Мн., 1996.

 • Восеньскія святы: Дапам. для настаўн. і выхав./Уклад. А.Ю.Лозка. Мн., 1995.

 • Веснавыя святы: Дапам. для наст. і выхав./Аўт.-уклад. А.Аляхновіч, А.Лозка. Мн., 2000.

 • Дзiцячы фальклор/ Склад. Г.Барташэвiч. Мн., 1972.

 • Зiмовыя святы. Дапам..для наст. i выхав./Аўт.-уклад. А.Аляхновiч, А.Лозка. Мн., 1999.

 • Летнiя святы. Дапам. для наст.i выхав./ Аўт.-уклад. А.Лозка. Мн.., 2001.

 • Лозка А. Беаларускі народны каляндар. Мн., 1993; 2002.

Мастацтва • Гаруновіч Л.Б., Брацкая Т.Б. Шляхі развіцця дзіцячай выяўленчай творчасці: Метад рэкамендацыі да праграмы «Пралеска». Мн., 1996.

 • Гаруновіч Л.Б., Брацкая Т.Б. Мастацтва і выяўленчая дзейнасць у жыцці дашкольніка. Метад.дапам. Мн., 1972.

 • Гаруновiч Л.Б. Дэкаратыўная дзейнасць дашкольнкаў. Мн., 1993.

 • Жабінская М. На паперы выразаю дзіўныя ўзоры // Пралеска. 1994. № 9.

 • Жабінская М.П. Выцінанка: Метад.дапам. Першы года навуч. Мн., 1996.

 • Ляшук В.Я. 1 прарастаюць словы. Мн., 1997. Мастацтва і мастацка-практычная дзейнасць. Метадычныя рэкамендацыі // Пралеска. 1994. № 4.

 • Раманюк М.Ф. Беларускае народнае адзенне: Альбом. Мн., 1982.

 • Ржавуцкі М. Беларуская гліняная цацка. Мн., 1991.

 • Саўчанка Л. Развіццё дзіцячай творчасці ў выяўленчым мастацтве: Метадычныя рэкамендацыі // Пралеска 1992. № 12. С. 21–32.

 • Сахута Я.М. Народнае мастацтва Беларусi. Мн., 1997.

 • Сахута Я.М. Фарбы роднай зямлі. Мн., 1985.

 • Сiлiвон В.А. Сумесная мастацкая дзейнасць дашкольнікаў. Мн., 1992.

 • Сілівон В.А. Навучанне дашкольнікаў дэкаратыўнай творчасці. Мн., 1989.

 • Туфкрэо Р.А., Андрэйчанка Т.П. Зямля з блакiтнымi вачыма: Гiсторыка-геаграфічны атлас для дзяцей. Мн., 1997.

 • Хайко А., Пратасеня А. Упрыгожванне чайнага сервіза і кухонных дошак: Канспект комплексных заняткаў па выяўленчаму мастацтву // Пралеска. 1992. № 12.

 • Церашковіч Т.А. Лялька беларуская. Мн., 1992.

Гульнявая дзейнасць. Фізічная культура • Беларускія гульні ў дзіцячым садзе / Склад. З.І.Ермакова, В.М.Шыбека. Мн., 1985.

 • Бейліна А., Бейлін В., Сілюк В. Пальчыкавыя гульні // Пралеска. 1994. № 7.

 • Вернікоўская Л., Баранец Н. Фізкультурныя забавы ў лесе // Пралеска. 1994. № 7.

 • Вількін Я.Р. Беларускія народныя гульні. Мн., 1996.

 • Гульнi, забавы, iгрышчы / Склад. А.Лозка. Мн., 1996; 2000; 2003.

 • Лозка А.Беларуская батлейка каляндарныя i абрадавыя гульнi:Дапам. для наст., выхав.,кiр. гурткоў. Мн., 1997.

 • Лозка А. Дзіцячая энцыклапедыя гульні і цацкі // Бярозка. 1998. № 2—12.

 • Малько В. Гульня як сродак фізічнага выхавання дашкольнікаў // Пралеска. 1993. № 10. С. 21–24.

 • Народная культура Беларусі. Энцыклапедычны даведнік /Пад агул. рэд. В.С.Цітова. Мн.: БелЭн, 2002.

 • Старжынская Н.С. Сябруем i гуляем разам. Мн., 1994.

Музычна-мастацкая дзейнасць • Беларускі дзіцячы фальклор / Склад. А.М.Аляхновіч, і інш. Мн., 1994.

 • Музычна-мастацкая дзейнасць у дзіцячым садзе. Метад. Рэкамендацыі // Пралеска. 1994. № 4.

 • Сачанка А. «Сонейцка» – сістэма Рэмізоўскай // Пралеска. 1993. № 10. С. 25–27.

Маўленчая дзейнасць • Арганізацыя работы гуртка па мастацка-маўленчай дзейнасці. Метадычныя рэкамендацыі // Пралеска. 1993. № 2; 1994. № 4.

 • Дубiнiна Дз.М. Сродкi народнага фальклору ў развiццi выразнага маўлення дашкольнiкаў. Мн., 1995.

 • Кустава З. Азбукоўнік і лічылка // Пралеска. 1992. № 1, 2, 4, 5, 9, 10, 12; 1993. 1–5, 9.

 • Ляшук В.Я. І прарастаюць словы. Мн., 1997.

 • Марачкіна І.І. Слухай родную прыроду. Мн., 1997.

 • Маскаленка Н., Старжынская Н. Навучанне старэйшых дашкольнікаў беларускай мове // Пралеска. 1992. № 4, 5.

 • Старжынская Н.С. Беларуская мова ў дзицячым садзе. Мн., 1995.

 • Старжынская Н. Фарміраванне граматычнага ладу маўлення // Пралеска. 1993. № 3.

 • Сякержыцкая Н. План работы секцыі па мастацка-моўнай дзейнасці дзяцей ст. ўзросту ў дзіцячых садах з беларускай мовай выхавання і навучання // Пралеска. 1994. № 10–11.

 • Фаменка Т. Маладзічок-гадавічок // Пралеска. 1992. № 1–8, 10.

Тэатр • Тэатр лялек: Дапам. для выхав. дашк. устаноў./Пад рэд. А.Лозкi. Мн., 1998.

 • Лозка А.Беларуская батлейка каляндарныя i абрадавыя гульнi:Дапам. для наст., выхав.,кiр. гурткоў. Мн., 1997.

 • Народны тэатр / Склад. М.А. Каладзінскі. Мн., 1983.

 • Прыма Г. Эстэтычнае выхаванне. Гуляем у тэатр // Пралеска. 1992. № 1.

 • Церашковiч Т. Лялька беларуская Мн., 1992.

Матэматыка • Будзько Т., Канановіч І. Экскурсы ў матэматыку // Пралеска. 1994. № 8.

 • Воўк В. Матэматычныя таямніцы ад 1 да 10: Канспект заняткаў-забавы ў старэйшай групе // Пралеска. 1992. № 12. С. 30–31.

 • Жытко І.У., Бараноўская В.П., Хадановіч Л.С. Гуляем, навучаем, развіваем, ці знаёмім дзяцей з матэматыкай. Мн., 1997.

 • Матэматычны фальклор: Пачатковыя матэматычныя ўяўленні і навыкі сродкамі народнай педагогікі / Аўтар-склад. А. Лозка. – Мн., 2002; 2003.

 • Старжынская Н.С. Матэматычныя гульні // Пралеска.1994. № 10–11. С. 8–10.

 • Юрачка С., Азаранка Т. Выкарыстанне метаду нагляднага мадэліравання пры азнаямленні дзяцей з паняццямі часу // Пралеска. 1995. № 1. С. 18–23.

Замежныя мовы • Афанасьева А. Гаворым па-французску // Пралеска. 1994. № 2–11.

 • Афанасьева А. Дапаможнік па навучанню французскай мове ў беларускамоўных садах // Пралеска. 1993. №№ 5, 7, 8; 1994. №№ 2, 4, 6, 8, 10, 11; 1995. № 3.

 • Афанасьева А.М. Навучанне французскай мове дзяцей дашкольнага і малодшага школьнага ўзросту. Мн., 1997.

 • Гомза С.Х. Вясёлая англійская. Мн., 1997.

 • Касабуцкая М., Касабуцкі А. Гаворым па-англійску: Заняткі для дзяцей 5–6 гадоў // Пралеска. 1993. № 10,12; 1994. №№ 3, 5, 7, 9, 12.