Якасць адукацыі

Няма мэты – няма адукацыі

Усе суседнія краіны (апошняя Украіна) зрабілі ці робяць рэформу адукацыі. У нас пакуль яе зусім не было. Толькі закрутка гаек, якую выдавалі за рэфармаванне, каб прывучыць народ, што рэформа – гэта кепска.

Што такое чытацкая кампетэнцыя, і чаму нашы дзеці ёй слаба валодаюць?

У 2018 годзе беларускія школьнікі ўпершыню возьмуць удзел у Міжнароднай праграме па ацэнцы адукацыйных дасягненняў вучняў (PІSA). Чытацкая кампетэнцыя з'яўляецца базавай, таму што тэксты суправаджаюць нас усюды.

Да якіх высноў падштурхоўваюць вынікі PISA?

У мно­гіх кра­і­нах іх аб­вя­шчэн­не вынікаў Program for International Student Assessment ста­но­віц­ца ад­ной з га­лоў­ных па­дзей для на­цы­я­наль­най сістэмы аду­ка­цыі. І ка­лі кра­і­на аказ­ва­ец­ца вель­мі да­лё­ка ад су­свет­ных лі­да­раў, гэ­та раз­гля­да­ец­ца як на­цы­я­наль­ная па­гро­за і сіг­нал.

Навошта сучаснаму чалавеку крытычнае мысленне?

Настаўнік прапанаваў вучням адказаць на пытанне: «Як сучасныя раманы характарызуюць чалавецтва?» А затым са здзіўленнем назіраў, як школьнікі, не раздумваючы, звярнуліся за адказам да Google.

Ці адпавядае наша школа патрэбам часу? (+Відэа)

"У космас на старым возе не паляцiш, патрабуецца карабель — добры, сучасны, якi рухаецца з вялiкiм паскарэннем. Трымаючыся за стары багаж, мы далёка не пойдзем, таму не трэба азiрацца ўвесь час назад." Круглы стол у газеце ЗВЯЗДА.

Вучні са слабай паспяховасцю

Лютаўскі нумар аналітычнага зборніка «PISA in Focus» прысвечаны пытанням, звязаным са слабай паспяховасцю навучэнцаў: якія тыповыя характарыстыкі адстаючых вучняў; у чым заключаюцца прычыны недастатковага засваення імі ведаў.

Палякі параўналі сваю школу з фінскай

Фінская сістэма адукацыі на працягу многіх гадоў лічыцца найлепшай у свеце. Шчыльна сканцэнтраваная на вучні, свабодная і дэмакратычная, арыентаваная на падтрымку, пазбаўленая адзнак і свабодная ад «тэстаманіі».

Расійскі ўплыў разбурае адукацыю на постсавецкай прасторы – эксперты

Расійскі ўплыў на адукацыйную сістэму на постсавецкай прасторы прыводзіць да катастрафічнага падзення ўзроўню адукацыі. Да такой высновы прыйшлі педагогі з Прыднястроўя, Чачні і Крыма.

Рэкамендацыі па выніках маніторынгу якасці агульнай сярэдняй адукацыі ў 2014/2015 навучальным годзе

Рэкамендацыі, падрыхтаваныя спецыялістамі кіравання маніторынгу якасці адукацыі Нацыянальнага інстытута адукацыі: Адаптацыя вучняў V класа; Удасканаленне чытацкіх уменняў; Фізіка; Матэматыка; Сусветная гісторыя; Біялогія, Маральнае выхаванне.

Старонкі