Якасць адукацыі

Куратар тэставання PISA пра тое, як пабудаваць сучасную сістэму адукацыі

«Наша задача – не ацаніць, а палепшыць». Інтэрв'ю дырэктара дэпартамента адукацыі і навыкаў Арганізацыі эканамічнага супрацоўніцтва і развіцця, распрацоўшчыка і куратара тэставання PISA Андрэаса Шляйхера, якое ён даў «Украінскай праўдзе».

Сучасныя школьныя тэхналогіі – асяроддзе для пазнавальнай дзейнасці

Гутарка «Настаўніцкай газеты» з Мікалаем Іванавічам Запрудскім. Пра новы дапаможнік «Сучасныя школьныя тэхналогіі – 3», рэкамендаваны рэдакцыйна-выдавецкім саветам Акадэміі паслядыпломнай адукацыі. І не толькі пра яго.

Канцэпцыя Новай украінскай школы

Больш за тры гады доўжыўся публічны дыялог аб стратэгіі зменаў у адукацыі Украіны. Дзясяткі дыскусій адбыліся на пляцоўцы парламенцкага Камітэта па пытаннях навукі і адукацыі, а пасля – Міністэрства асветы і навукі Украіны.

Праблемы і перспектывы хатняга навучання

Ці валодаюць бацькі навыкамі, каб вучыць сваіх дзяцей? Чаму беларускія настаўнікі ствараюць сучасную метадычную базу для Расіі, а не для сябе? Гэтыя і іншыя пытанні абмяркоўваюць Лера Сом, Кірыл Буткевіч, Тамара Мацкевіч.

Беларусь павінна сама вызначыць спіс базавых кампетэнцый вучня

Чаму ніводная краіна не ўзяла тыя рэкамендаваныя Еўракамісіяй 8 груп ключавых кампетэнцый цалкам, а складала свае, узяўшы іх за аснову?

Чым кампетэнцыі адрозніваюцца ад Ведаў-Уменняў-Навыкаў

Словы «кампетэнтнасны падыход» увайшлі ў настаўніцкую лексіку. Засталося толькі зразумець, што гэта такое і навошта нам іх фармаваць у вучняў.

Няма мэты – няма адукацыі

Усе суседнія краіны (апошняя Украіна) зрабілі ці робяць рэформу адукацыі. У нас пакуль яе зусім не было. Толькі закрутка гаек, якую выдавалі за рэфармаванне, каб прывучыць народ, што рэформа – гэта кепска.

Што такое чытацкая кампетэнцыя, і чаму нашы дзеці ёй слаба валодаюць?

У 2018 годзе беларускія школьнікі ўпершыню возьмуць удзел у Міжнароднай праграме па ацэнцы адукацыйных дасягненняў вучняў (PІSA). Чытацкая кампетэнцыя з'яўляецца базавай, таму што тэксты суправаджаюць нас усюды.

Да якіх высноў падштурхоўваюць вынікі PISA?

У мно­гіх кра­і­нах іх аб­вя­шчэн­не вынікаў Program for International Student Assessment ста­но­віц­ца ад­ной з га­лоў­ных па­дзей для на­цы­я­наль­най сістэмы аду­ка­цыі. І ка­лі кра­і­на аказ­ва­ец­ца вель­мі да­лё­ка ад су­свет­ных лі­да­раў, гэ­та раз­гля­да­ец­ца як на­цы­я­наль­ная па­гро­за і сіг­нал.

Навошта сучаснаму чалавеку крытычнае мысленне?

Настаўнік прапанаваў вучням адказаць на пытанне: «Як сучасныя раманы характарызуюць чалавецтва?» А затым са здзіўленнем назіраў, як школьнікі, не раздумваючы, звярнуліся за адказам да Google.

Старонкі