Актыўная ацэнка (Formative Assessment)

«Дзіцячы магазін»

Урок вырашэння выніковай гадавой праектнай задачы для вучняў пачатковых класаў

Даслала Святлана Аксючыц, ДУА «Акадэмія паслядыпломнай адукацыі» на конкурс «Адукацыя для свабоды. Ноўтбук актыўнаму настаўніку».
Прадмет: беларуская мова (2 клас).
Раздзел: Паўтарэнне (3 г.).
Тэма: Выніковы ўрок (70 – 71 урокі).


Пра актыўную ацэнку і не толькі пра яе

Андрэй Чахомаў, настаўнік хіміі, г. Кобрын

У гэтым артыкуле я хачу падзяліцца сваім вопытам выкарыстання сістэмы актыўнай ацэнкі (АА) ў беларускай школе. Артыкул зусім не прэтэндуе на “ісціну ў апошняй інстанцыі” і напісаны не для палемікі па пытанні. Гэта проста мае меркаванні і мой суб’ектыўны вопыт выкарыстання сістэмы актыўнай ацэнкі на працягу цэлай вучэбнай чвэрці (3-яй чвэрці 2011–12 навучальнага года).

Метадычная распрацоўка «10 пытанняў»

Даслала Аляксандра Брыкава (БДПУ)

Мэта: фарміраванне ў вучняў (студэнтаў) навыкаў актыўнай узаемааценкі.
Апісанне: распрацаваная методыка работы з вучнямі старэйшых класаў (студэнтамі) можа выкарыстоўвацца падчас вывучэння любой тэмы, на любым вучэбным прадмеце. Методыка спрыяе фарміраванню навыкаў узаемаацэнкі і работы ў дыядах (парах), стымулюе матывацыю навучання і развівае ўменне задаваць пытанні і даваць грунтоўныя адказы.

Канструктыўны дыялог: Пра безадзнакавае навучанне і не толькі...

Артыкул Міхася Кудзейкі прысвечаны безадзнакаваму навучанню ў 3-м класе на ўроках выяўленчага мастацтва, працоўнага навучання, фізкультуры, музыкі.

Актыўная ацэнка: найлепшы міжнародны досвед для беларускіх педагогаў

З 19 па 20 чэрвеня на базе Дзяржаўнай установы адукацыі «Акадэмія паслядыпломнай адукацыі» прайшоў семінар «Інавацыйныя тэхналогіі – інавацыйным установам адукацыі: актыўная ацэнка як новая стратэгія навучання». Cемінар быў арыентаваны на педагогаў, зацікаўленых у выкарыстанні тэхналогій ацэньвання, стымулюючых ацэначную самастойнасць навучэнцаў, кіраўнікоў устаноў адукацыі, якія робяць крокі па стварэнні збалансаванай сістэмы кантролю і ацэнкі вучэбных дасягненняў у сваіх адукацыйных установах.

Прафесар Ян Патвароўскі: Вашая актыўная ацэнка павінна быць беларускай

ceo.org.pl

…Галоўнае – зважаць на якасць школьнага навучання. Вашая актыўная ацэнка павінна быць беларускай. Ад вашага суайчынніка Выгоцкага ведаю, што актыўная ацэнка – гэта назіранне за навучальным працэсам. Трэба глядзець, што адбываецца паміж настаўнікам і вучнем, як вучні вучацца…
З прафесарам Янам Патвароўскім гутарыць Тамара Мацкевіч, адукатар з Беларусі.

Стартавая праверачная работа па рускай мове ў 3 класе

Матэрыял распрацаваны на падставе методыкі «актыўная ацэнка» і з’яўляецца практычным дадаткам да артыкула Святланы Аксючыц «Актыўная ацэнка вучэбных дасягненняў як сродак фарміравання самаацэнкі малодшых школьнікаў».

Актыўная ацэнка вучэбных дасягненняў як сродак фарміравання самаацэнкі малодшых школьнікаў

Святлана Аксючыц

Традыцыйная сям’я, традыцыйная педагогіка, традыцыйная сістэма адносін мае на ўвазе погляд на дзіця як на аб’ект клопатаў дарослых і суб’ект паслушэнства. Дарослыя ўсё самі плануюць за дзіця, навучаюць яго ўменням будучага дарослага жыцця, вучаць яго таму, што некалі, можа быць, яму прыдасца. Суб’ектам уласнага жыцця, яго гаспадаром, такое дзіця становіцца толькі тады, калі стане дарослым, засвоіўшы дарослы спосаб жыцця, думак, пачуццяў і дзеянняў.

Старонкі