Актыўная ацэнка (Formative Assessment)

Безадзнакавы прарыў або правал? Давайце разбярэмся…

Міхась Кудзейка

Сучаснае дэмакратычнае грамадства не прымае таптання на месцы сістэмы адукацыі, якая затрымалася дзесьці ў мінулым стагоддзі. Сучасны вучань – гэта не той ружовашчокі хлапчук або дзяўчынка з павязаным на шыі чырвоным гальштукам, гатовы на ўсё дзеля чыёйсьці ідэі. Сучасны вучань практычны і рацыянальны, самабытны і індывідуальны. Яго не прымусіш рэалізоўваць нечыя ідэі, ён сам ідэйны і мэтанакіраваны, калі гэтаму спрыяюць жыццёвыя ўмовы.
Адсутнасць такіх умоў мадэлюе сітуацыю адрыньвання ад рэальнай рэчаіснасці.

«Францыск Скарына – усходнеславянскі і беларускі гуманіст і асветнік»

Урок гісторыі Беларусі для вучняў 7 класаў. Распрацавала Аксана Колтан, гімназія-інтэрнат г. Мядзела. Сцэнар урока спалучае метады актыўнай ацэнкі, актыўныя і інтэрактыйныя прыёмы, самастойную, часткова-даследчую форму дзейнасці вучняў, працу з навучальнай і дадатковай літаратурай.

Змяненне і правапіс складаных лічэбнікаў

Урок для 6 класа. Тэма: Змяненне і правапіс складаных лічэбнікаў ад пяцідзесяці да васьмідзесяці, ад двухсот да дзевяцісот, а таксама лічэбнікаў нуль, тысяча, мільён, мільярд. Даслала Таццяна Барткевіч, Глыбоцкая раённая гімназія.

«Прычыны вайны і ход ваенных дзеянняў у 1914 – 1916 гг.»

«Прычыны вайны і ход ваенных дзеянняў у 1914 – 1916 гг.»

Даслала Іна Шымко, Глыбоцкая раённая гімназія.
Мэты ўрока для настаўніка: 1) раскрыць сутнасць міжнародных адносін напярэдадні Першай сусветнай вайны; 2) пашырыць веды вучняў аб новых спосабах вядзення вайны; 3) даць характарыстыку асноўным бітвам перыяду 1914 – 1916 гг.

Актыўная ацэнка: пазбавіцца стрэсавых сітуацый і ліквідаваць прабелы ў ведах

Іна Шымко, Настаўніцкая газета

Сучасная адукацыя арыентавана на тое, што навучэнец выступае паўнапраўным суб’ектам педагагічнага працэсу. Ад яго пазнавальнай актыўнасці залежыць дасягненне мэты навучання. Мара кожнага творчага настаўніка – выхаваць здольнага, адказнага, самастойнага навучэнца. Не сакрэт, што складана навучыць самастойна здабываць веды, яшчэ больш складана навучыць іх прымяняць на практыцы.

Актыўная і падсумоўваючая ацэнка: Сцэнар бацькоўскага сходу

Актыўная і падсумоўваючая ацэнка

Аўтар – Алена Алегаўна Канановіч, Дзераўнянская СШ.
Мэта: стварэнне сітуацыі адкрытых зносін паміж педагогамі і бацькамі, уключэнне бацькоў у актыўнае абмеркаванне пытанняў аб абмежаванні падсумоўваючай ацэнкі на карысць актыўнай ацэнкі.
Настаўнік раздае бацькам малюнкі партфеляў, на якіх запісаны мэты, якія ставілі бацькі на першым бацькоўскім сходзе, калі прывялі сваіх дзяцей у 1 клас...

Актыўная ацэнка – актыўны вучань

Вольга Дубоўская, Настаўніцкая газета

Тэрмін «актыўная ацэнка», як гэта часта бывае, папаўся на вочы выпадкова. На сайце аддзела адукацыі Глыбоцкага райвыканкама ў раздзеле «Навіны» была змешчана інфармацыя пра цікавае і нетрадыцыйнае пасяджэнне метадычнага аб’яднання настаўнікаў гуманітарнага цыкла, якое было прысвечана метаду актыўнай ацэнкі.

«Дзіцячы магазін»

Урок вырашэння выніковай гадавой праектнай задачы для вучняў пачатковых класаў. Даслала Святлана Аксючыц, ДУА «Акадэмія паслядыпломнай адукацыі». Прадмет: беларуская мова (2 клас).
Дадаткі – метадычныя дапаможнік па выкарыстанни праектных задач у пачатковай школе (на рускай мове).

Старонкі