Замежны досвед

Медыяканцэрн у дапамогу настаўнікам (прыклад заняткаў)

Маладыя шведы аддаюць перавагу YouTube. Тым не менш у Швецыі паспяхова дзейнічае вучэбнае радыё, якое ўваходзіць у карпарацыю грамадскага тэлерадыёвяшчання

Адукацыйныя паралелі. Сітуацыя, у якой можам быць мы

«Брестский курьер»: Сёлета мне зрабілі ганаровую прапанову – пабыць інструктарам на тэматычным журналісцкім летніку для дзяцей, што арганізуе беластоцкая беларуская газета.

Медыяджунглі: правілы выжывання, або Адукацыя па-шведску

Пад­лі­ча­на, што шве­ды ва ўзрос­це ад 15 да 24 га­доў зна­хо­дзяц­ца пад уплы­вам ме­дыя ў ся­рэд­нім 7 га­дзін што­дня. Таму ме­ды­я­а­ду­ка­цыя афі­цый­на ін­тэ­гра­ва­ная ў на­цы­я­наль­ны навучаль­ны план.

Беларуская сярэдняя адукацыя на фоне міжнародных стандартаў

Больш за 50 навучэнцаў беларускіх школ, пачынаючы з 1994 года, атрымлівалі магчымасць навучацца паводле сістэмы International Baccalaureate Organization дзякуючы бясплатным навучальным стыпендыям United World Colleges.

Сучаснае нацыянальнае самаўсведамленне: паліткарэктнасць і рэальнае жыццё

Не хацеў бы безумоўна пагаджацца з тымі, хто сцвярджае, што ў «цывілізаваных» краінах не існуе адзінай дзяржаўнай ідэалогіі. Яна ёсць. У тым ліку і ў адукацыі.

Варшаўскія вакацыі або адукацыйны візіт беларускіх настаўнікаў у Польшчу

Адукацыйны візіт беларускіх настаўнікаў у Польшчу адбыўся з 23 па 28 сакавіка 2014 г. Што ўразіла нашых педагогаў? Як мы выглядаем на фоне іншых? Ці ў тым кірунку рухаемся? З якімі праблемамі нам яшчэ прыйдзецца сутыкнуцца ў будучыні і як іх вырашаюць нашы калегі?

Фактары, якія ўплываюць на эфектыўнасць навучання: Паводле Джона Хэці

Джон Хэці даследаваў фактары ўплыву на дасягненні, якія залежаць ад вучня, сям’і, школы, настаўнікаў, методык і адукацыйных праграм. Даследаванні паказалі, што значны ўплыў на дасягненні вучняў аказваюць настаўнікі, выкарыстаныя методыкі навучання, стасункі настаўнік – вучань, матывацыя ды самаацэнка самога навучэнца. Хэці сцвярджае, што ўзаемабачнае навучанне – найлепшы шлях для павелічэння вучнёўскіх дасягненняў.

Адукацыйны візіт у Эстонію – 2013

У жніўні 2013 года адбыўся другі адукацыйны візіт беларускіх настаўнікаў, выкладчыкаў, навукоўцаў і прадстаўнікоў неўрадавых адукацыйных арганізацый у Эстонію па праграме «Інфармацыйна-камунікатыўныя тэхналогіі ў адукацыі». Пра першы візіт па гэтай праграме ў мінулым годзе вельмі цікава і змястоўна расказала Наталля Ільініч у серыі артыкулаў. За 2013 год як у эстонскай, так і ў беларускай адукацыі адбылося шмат значных падзей...

Як стварыць сістэму, якая будзе даваць вялікай колькасці людзей якасныя веды?

Як стварыць сістэму, якая будзе даваць вялікай колькасці людзей якасныя веды? Спачатку я меркаваў, што вучоба павінна быць на англійскай мове. Тады можна будзе адкрываць ВНУ па ўсім свеце. Але потым я, вядома, зразумеў, што, калі заняцца яшчэ і выхаваннем элітаў у Грузіі, то стварэннем англамоўнага універсітэта гэтая задача не вырашаецца. Вельмі важна вучыць на грузінскай мове. Інакш людзі, якія вучацца ў бакалаўрыяце на замежнай мове, перастаюць паўнавартасна валодаць роднай мовай - прынамсі, у сваёй спецыяльнасці. Я сустракаў добрых юрыстаў, якія вучыліся ў Германіі, але не здольныя напісаць закон па-грузінску. Яны проста такімі канструкцыямі не карыстаюцца.

Карацей, я стварыў строга грузінскі універсітэт.

Старонкі