Метадычны дапаможнік

1 класс: Дидактический сценарий изучения темы «Предложение»

Тиринова О.И.,

кандидат педагогических наук, доцент,

ведущий научный сотрудник лаборатории начального образования НИО,

доцент кафедры белорусского и русского языкознания

факультета начального образования БГПУ

 

 

Трэнінг па развіцці крытычнага мыслення для настаўнікаў на прыкладзе інфармацыі пра Covid-19

Аўтар: Алена Радзевіч
Мэта: Удзельнікі будуць ведаць структуру аргумента і логіку яго выбудоўвання; змогуць аргументавана і пераканаўча выказацца па праблеме Covid-19; на падставе аналізу розных сайтаў і ведання структуры аргумента змогуць стварыць медыяпаведамленне.

11 клас, біялогія. Тэма "Вірусы". Урок Вольгі Жыткай

Перакулены медыяўрок Вольгі Жыткай па тэме "Вірусы", пабудаваны на прынцыпах АА. Урок біялогіі 11 кл., але яго можна правесці для старшакласнікаў і дарослых ў якасці класнай гадзіны па прафілактыцы covid-19.

8 кл. Фізіка. Паслядоўнае злучэнне праваднікоў. Рэастат. Медыяўрок Святланы Ерамеевай

Мэта ўрока: вучні засвояць прадметныя веды і ўменні а таксама змогуць прадставіць навучальны матэрыял у выглядзе табліцы і агучыць ведеоролік.

Патэнцыял урокаў матэматыкі ў развіцці крытычнага мыслення

Людміла Шляжко, настаўніца матэматыкі, студэнтка дыстанцыйнага курса "Медыяадукацыя ў школе" - 2021: "Упэўненая, кожны з нас можа на сваіх уроках навучыць дзяцей аналізаваць медыяматэрыялы: распазнаваць хлусню і маніпуляцыйныя прыёмы, знаходзіць фэйкі, заўважаць прыхаваную рэкламу, а таксама крытычна і рэфлексіўна ставіцца да любой інфармацыі".

Медыяграматнасць на ўроках гісторыі і грамадазнаўства: дапаможнік для настаўнікаў.

Прадстаўляем новы метадычны дапаможнік для настаўнікаў гісторыі і грамадазнаўства. Гэта зборнік артыкулаў, прысвечаных метадычным і практычным аспектам медыяадукацыі і фарміравання медыяграматнасці вучняў. Кніга разлічана на настаўніц і настаўнікаў, якія імкнуцца разнастаіць свае заняткі, зрабіць іх больш цікавымі для вучняў, паспяхова фарміраваць не толькі прадметныя кампетэнцыі, але і медыяграматнасць.

ЛЕТИ-ЛЕТИ, ЛЕПЕСТОК!.. пять идей, как сделать школу лучше

Светлана Гин: "В августе 2016 г. должен был состояться республиканский педагогический совет. И тогда мне захотелось поделиться мечтой, своим виденьем новой школы. К сожалению, педсовет не состоялся и статья не была опубликована.
Недавно я ее перечитала и оказалось, что проблемы по-прежнему актуальны. Может быть, дело в том, что они не были озвучены и поэтому не решались? Или потому, что мои мечты слишком невероятные? Но тогда самое время поделиться ими под Новый год и загадать, чтобы желания исполнись!"

Старонкі