Медыякомпас

8 клас. Паўстанне 1794 г. Канец Рэчы Паспалітай

Урок гісторыі Беларусі для 8 класа, падрыхтаваны Алаю Гулюк (мінская СШ № 207), будзе спрыяць развіццю крытычнага мыслення, уменню працаваць з медыятэкстамі, рабіць вывады, вызначаць галоўнае.

«Не патані ў інфармацыйным дажджы»

Мэта дапаможніка – даць базавыя веды і навыкі ў сферы медыя, пазнаёміць з найбольш распаўсюджанымі відамі маніпуляцый і прапаганды, а таксама паказаць базавыя інструменты праверкі інфармацыі.

Пошук эфектыўных шляхоў навучання медыяграматнасці ў школе

Тамара Мацкевіч: Медыяграматнасць стала выклікам не толькі для беларускай школы, але для ўсяго беларускага грамадства. І тут у нас няма часу на разгойдванне, за працу трэба брацца ўсёй грамадою.

Медыяафарбоўка для ўрока

Мікалай Запрудскі: У вучэбным плане не прадугледжаны вучэбныя гадзіны для фармавання ў вучняў медыйнай пісьменнасці. Ці ёсць у нас магчымасці рабіць гэта на занятках па традыцыйных вучэбных прадметах?

Педагагічная асамблея: Медыяадукацыя ў школах Беларусі

Тэматычны модуль часопіса «Народная асвета» прыдасца для падрыхтоўкі педсаветаў, арганізацыі метадычнай работы, самаадукацыі, вучэбнай і выхаваўчай дзейнасці.

Выкарыстанне відэаматэрыялаў у навучальным працэсе і выхаваўчай працы (pdf)

Метадычны дапаможнік змяшчае сцэнары заняткаў, якія можна выкарыстоўваць на ўроках гісторыі, грамадазнаўства, а таксама для выхаваўчых і развіццёвых мэтаў.

Старонкі