Медыякомпас

Прыёмы і метады работы з крыніцамі інфармацыі ў адукацыйным працэсе

Пакаленне Z жыве ў інтэрнэце, карыстаецца лічбавымі прыладамі лепш за бацькоў і настаўнікаў, але ж не разумее, якому кантэнту можна давяраць, а якому – не.

Што такое чытацкая кампетэнцыя, і чаму нашы дзеці ёй слаба валодаюць?

У 2018 годзе беларускія школьнікі ўпершыню возьмуць удзел у Міжнароднай праграме па ацэнцы адукацыйных дасягненняў вучняў (PІSA). Чытацкая кампетэнцыя з'яўляецца базавай, таму што тэксты суправаджаюць нас усюды.

«Чысты бераг»: стварэнне роліка сацыяльнай рэкламы

Знята вучнямі 6 класа варатынскай школы. Дзеці спачатку прыбіралі смецце каля возера, потым на класнай гадзіне прыдумалі і зрабілі раскадроўку роліка сацыяльнай рэкламы з экалагічным зместам.

8 клас. Tэма ўрока: Публіцыстычны стыль (паглыбленне паняцця)

Мэты ўрока: вучні даведаюцца пра функцыі публіцыстычнага стылю, яго задачы, асноўныя рысы; змогуць назваць характэрныя моўныя асаблівасці; даведаюцца пра асаблівасці жанру рэпартажу.

Кантэкстныя заданні як сродак фармавання медыя-інфармацыйнай граматнасці вучняў

Кантэкстная задача – задача матывацыйнага характару, ва ўмове якой апісана жыццёвая сітуацыя, якая карэлюе з досведам навучэнцаў. Патрабаваннем задачы з'яўляецца аналіз, асэнсаванне і тлумачэнне сітуацыі.

Старонкі