Карысная інфармацыя

Ву­чо­ба без су­му і пры­му­су

Аль­хоў­ка – гэ­та асаб­лі­вае мес­ца, якое ва­ло­дае та­ям­ні­чым пры­цяг­нен­нем. Што­год тут збі­ра­юц­ца на­стаў­ні­кі з роз­ных рэ­гі­ё­наў Бе­ла­ру­сі, аб’­яд­на­ныя агуль­най мэ­тай, га­то­выя ву­чыц­ца і дзя­ліц­ца з ін­шы­мі сва­і­мі зна­ход­ка­мі.

Сайт дыстанцыйнага навучання настаўнікаў англійскай мовы Беларусі

Каманда сайта learner.by запрашае ў свае шэрагі творчых, ініцыятыўных, зацікаўленых у сучасных сродках навучання педагогаў і проста добрых людзей.

Танней стаць матэматыкам. Пра плату і дадатковы набор у ВНУ

«Брестский курьер»: Новы навучальны год прынясе значнае палягчэнне кашалькоў для бацькоў студэнтаў – беларускія ВНУ паднялі плату за навучанне.

Адукацыйныя паралелі. Сітуацыя, у якой можам быць мы

«Брестский курьер»: Сёлета мне зрабілі ганаровую прапанову – пабыць інструктарам на тэматычным журналісцкім летніку для дзяцей, што арганізуе беластоцкая беларуская газета.

Наша адукацыя: у якім яна стане?

«Информ-прогулка»: Мяркуем, што кожны наш чытач так ці інакш сутыкаўся ці сутыкаецца з сістэмай адукацыі. Хтосьці сам працуе педагогам, у кагосьці – сваякі або знаёмыя, у некага вучацца ў школе або ВНУ дзеці ці ўнукі.

Парадоксы гуманітарнага кампанента беларускай адукацыі і іх пераадоленне

Вучні Бярозаўскай сярэдняй школы №3 распрацавалі канцэпцыю «Неабеларусізацыя». Пра гэта паведаміла 25 сакавіка 2014 г. газета «Маяк».

Зачыняюць беларускамоўную школу ў Камарове на Мядзельшчыне (+Відэа)

«Рэгіянальная газета»: Сёлета на Мядзельшчыне закрываюць тры ўстановы адукацыі. Сярод іх – беларускамоўная Камароўская сярэдняя школа, дзе 38 вучняў. Што закрыццё школы значыць для вучняў, бацькоў і вёскі наогул?

Старонкі