Карысная інфармацыя

Лідчына: Беларуская мова на ЦТ

«Наша слова»: У Лідзе сёлета на ЦТ па беларускай мове зарэгістраваліся 1070 чалавек, на ЦТ па рускай мове - 1220 чалавек. Такім чынам у Лідскім рэгіёне беларускую мову выбралі для ЦТ 46,72%, што без малога ў два разы больш чым па краіне, але значна горш, чым летась.

Педагогаў мабілізуюць на бойку за ўраджай. Ці можна адмовіцца?

На Мсціслаўшчыне педагогаў абавязалі працаваць у гаспадарках на ўборцы і ўліку збожжа. Сітуацыю каментуе юрыст – спецыяліст па пытаннях працоўнага заканадаўства.

Колькі каштуюць «неўласцівыя функцыі» (табліца)

«Intex-press»: Прэзідэнт даручыў вывучыць пытанні адукацыі, «каб нарэшце ўжо вызваліць настаўнікаў ад неўласцівых функцый». Што гэта за функцыі і колькі яны каштуюць?

Ву­чо­ба без су­му і пры­му­су

Аль­хоў­ка – гэ­та асаб­лі­вае мес­ца, якое ва­ло­дае та­ям­ні­чым пры­цяг­нен­нем. Што­год тут збі­ра­юц­ца на­стаў­ні­кі з роз­ных рэ­гі­ё­наў Бе­ла­ру­сі, аб’­яд­на­ныя агуль­най мэ­тай, га­то­выя ву­чыц­ца і дзя­ліц­ца з ін­шы­мі сва­і­мі зна­ход­ка­мі.

Сайт дыстанцыйнага навучання настаўнікаў англійскай мовы Беларусі

Каманда сайта learner.by запрашае ў свае шэрагі творчых, ініцыятыўных, зацікаўленых у сучасных сродках навучання педагогаў і проста добрых людзей.

Танней стаць матэматыкам. Пра плату і дадатковы набор у ВНУ

«Брестский курьер»: Новы навучальны год прынясе значнае палягчэнне кашалькоў для бацькоў студэнтаў – беларускія ВНУ паднялі плату за навучанне.

Адукацыйныя паралелі. Сітуацыя, у якой можам быць мы

«Брестский курьер»: Сёлета мне зрабілі ганаровую прапанову – пабыць інструктарам на тэматычным журналісцкім летніку для дзяцей, што арганізуе беластоцкая беларуская газета.

Старонкі