Эксперты

Калі ласка выберыце аўтара
Калі ласка выберыце год пошуку
21.02.2017

Бостанскі  старт-ап  Parachute Teachers можна перакласці  як ”Настаўнікі на парашуце”, узнік у лабараторыі Гарвардскай Вышэйшай школы адукацыі і працуе з 2015 года. Слоган праекта: “Прынясіце свой мясцовы талент у мясцовую школу”. Гэта інтэрнэт-рынак для падменных настаўнікаў, такі убер для настаўнікаў.

13.01.2017

У параўнанні з савецкім часам цяпер у Беларусі паболела асобаў, якія свабодна валодаюць чужымі мовамі, — часцей, праўда, толькі на гутарковым узроўні. Глыбокімі «фонавымі» краязнаўчымі ведамі пакуль валодае недастатковая колькасць перакладчыкаў. Аднак узнікла яшчэ іншая праблема: з вядомых прычынаў цяперашнія 30 — 40-гадовыя энтузіясты-перакладчыкі авалодваюць беларускай мовай інтуітыўна, бессістэмна, бо робяць гэта часцей за ўсё самастойна і ва ўмовах ліберальнага стылёвага хаосу, які сілкуецца інтэрнэтам ды іншымі беларускамоўнымі праектамі без сур’ёзнай рэдактуры.
Таму не дзіўна, што ў нас могуць узнікаць публічныя дыскусіі кшталту спрэчак пра тое, што важней для перакладчыка: ведаць добра родную ці замежную мову? Спрачацца пра такое — проста абсурд.

13.12.2016

Актуальныя звесткі, якія датычаць мовы навучання на ўзроўнях дашкольнай, агульнай сярэдняй, сярэдняй спецыяльнай і вышэйшай адукацыі, у дынаміцы за шэраг гадоў.

31.01.2016

Восем месяцаў таму Беларусь з "агаворкамі" прынялі ў Балонскі працэс, Еўрапейскую прастору вышэйшай адукацыі. Гэта значыць, анансаванымі зменамі, якія менеджары адукацыі мусяць правесці ў бліжэйшы час. Асноўныя прынцыпы Балонскага працэсу — удзел студэнтаў у кіраванні ўніверсітэтам, універсітэцкая аўтаномія, адкрытасць, мабільнасць.

12.01.2016

Якую адукацыйную палітыку ў нашай краіне хочуць бачыць эксперты можна даведацца з новага выдання Асамблеі НДА Беларусі.

02.11.2015

Экспертная рэцэнзія падручнікаў гісторыі і грамадазнаўства,10 кл. Заклікаем для абмеркаванне на адукацыйным партале
http://adu.by/forum/viewtopic.php?f=17&t=154&sid=943d2c00d9663928d7e72b7...

05.05.2015

Аналіз падручнікаў «Грамадазнаўства» для 9 і 10 класаў, зроблены Пётрам Садоўскім, які мае шматгадовы досвед супрацоўніцтва з «Інстытутам імя Георга Экерта для міжнароднага даследавання школьных падручнікаў».

14.01.2015

У чым роз­ні­ца па­між про­філь­ным і муль­ты­про­філь­ным на­ву­чан­нем і якія пе­ра­ва­гі і не­да­хо­пы мае кож­ная з гэ­тых ма­дэ­ляў? Гутарка з пра­фе­са­рам ка­фед­ры пе­да­го­гі­кі і ме­недж­мен­ту аду­ка­цыі Ака­дэ­міі пас­ля­дып­лом­най аду­ка­цыі Мі­ка­лаем Запрудскім.

31.05.2014

Ці незаменныя школьныя дзённікі з адзнакамі? Што лепей: выстаўляць балы ці пісаць кароткі каментар у стылі «добра-дрэнна»? Матэрыял Learning World Euronews пра падыходы да ацэнкі ведаў у сучасных школах.

15.04.2014

Не хацеў бы безумоўна пагаджацца з тымі, хто сцвярджае, што ў «цывілізаваных» краінах не існуе адзінай дзяржаўнай ідэалогіі. Яна ёсць. У тым ліку і ў адукацыі. Цяпер гэта часцей называюць паліткарэктнасцю, якая коратка фармулюецца ў адстаялых словах-тэрмінах, што фігуруюць нават у загалоўках падручнікаў.

Старонкі